pomoc bezdomnym 4 fot. UMP

Poznań: Pomoc dla bezdomnych w czasie pandemii koronawirusa

Miasto Poznań wspólnie z organizacjami pozarządowymi uruchamia miejsca czasowej izolacji dla osób w kryzysie bezdomności, w tym również dla uzależnionych od alkoholu.

Kontenery mieszkalne oraz wyizolowane pokoje w ośrodkach będą miejscami schronienia na czas kwarantanny w ramach walki z covid-19. Z izolacji skorzysta co najmniej 26 osób, które oczekują na przyjęcie do schroniska lub noclegowni. Kontenery zostały postawione nieodpłatnie, a koszt udzielanego wsparcia będzie pokrywany z zasobów poszczególnych organizacji.

Osoby, które dotknął problem bezdomności, będą mogły skorzystać z łącznie 10 kontenerów. Wszystkie z nich mają charakter mieszkalny i zostały wyposażone w łóżka, pościele, koce, szafki, stoły i krzesła.

Kontenery staną przy Ośrodku dla Osób Bezdomnych nr 1, Wielkopolskim Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszeniu Dom Pomocna Dłoń w Błońsku oraz Pogotowiu Społecznym. To jednostki, które mają wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie rozwiązywania problemów osób w kryzysie bezdomności – obejmą więc mieszkańców kontenerów odpowiednią opieką w czasie koniecznej izolacji i zadbają o wyposażenie w podstawowy sprzęt.

– Organizacja miejsc tymczasowego schronienia dla osób w kryzysie bezdomności jest szczególnie potrzebna – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. – Nierzadko zdarza się, że takie osoby potrzebują miejsca w noclegowni lub schronisku, a wprowadzone w ośrodkach procedury bezpieczeństwa, których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się SARS-Cov-2, uniemożliwiają ich swobodne przyjęcie. Stąd pomysł na 14-dniową izolację bezdomnych oczekujących na przyjęcie do ośrodka. Takie rozwiązanie zabezpiecza potrzebę schronienia osoby, która znalazła się w kryzysie, a jednocześnie jest efektywnym sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Działanie to zabezpiecza nie tylko pracowników i mieszkańców samych ośrodków, ale również mieszkańców miasta Poznania korzystających z przestrzeni publicznej.

Dodatkowo Miasto Poznań wspólnie z organizacjami przygotowało 16 miejsc izolacji dla osób zmagających się z problemem nadużywania alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Przebywający w miejscach czasowej izolacji będą mieli zapewnione schronienie, posiłki, niezbędną odzież, środki czystości oraz wsparcie opiekuna i pracownika socjalnego. W trakcie pobytu zostaną objęci również pomocą medyczną oraz lekarską.

Dostępność miejsca oraz szczegóły dotyczące przyjmowania do miejsc izolacji uzgadniane są w porozumieniu z pracownikami odpowiednich placówek i przy współpracy z pracownikami Ośrodka dla Osób Nietrzeźwych, funkcjonariuszami straży miejskiej i policji oraz streetworkerami i pracownikami socjalnymi.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze