Poznań: Pomnik Przemysła II znów na tapecie!

Góra Przemysła fot. UMP
Wraca sprawa budowy pomnika króla Przemysła II – i co ciekawe, znów ma stanąć w tym miejscu, w którym go sobie nie życzyli poznaniacy 7 lat temu.

Przemysł II był postacią historyczną szczególnie istotną dla Poznania i Wielkopolski, jako ostatni męski przedstawiciel wielkopolskiej linii Piastów, książę poznański, a następnie książę wielkopolski i książę krakowski oraz król Polski w latach 1295–1296. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Bez wątpienia właściwe upamiętnienie w jego stolicy jak najbardziej mu się należy.

Pytanie tylko – jakie upamiętnienie i w jakim miejscu. Bo warto wspomnieć, że to nie pierwsze podejście do budowy pomnika Przemysła II. Było ich kilka, ale to, które szczególnie zapadło w pamięć poznaniaków, miało miejsce tuż po zakończeniu budowy Zamku Królewskiego. Po wielu staraniach Włodzimierzowi Łęckiemu ze Społecznego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego udało się doprowadzić do wykonania pomnika przez rzeźbiarza Roberta Sobocińskiego oraz znaleźć inwestora, który go ufundował. Odlane z brązu dzieło miało stanąć na Górze Przemysła w 2013 roku. Ówczesny koszt budowy pomnika wyniósł ok. miliona złotych.

Jednak gdy wygląd pomnika i miejsce postawienia go zostały podane do wiadomości publicznej, rozpętała się burza. Historycy sztuki skrytykowali wygląd króla jako kompletnie nie z tej epoki, mieszkańcom nie spodobał się wygląd pomnika w ogóle, a wszyscy zgodnie zaprotestowali przeciwko umieszczeniu go na Górze Przemysła. Poznaniacy byli też oburzeni faktem, że nie było żadnych konsultacji społecznych ani w sprawie wyglądu pomnika, ani jego lokalizacji.

Tymczasem, jak poinformował radny Andrzej Rataj, od dłuższego czasu znów trwają rozważania dotyczące budowy i lokalizacji pomnika króla Przemysła II w Poznaniu.
– W toku działań przygotowawczych powstał projekt konnego pomnika władcy, a następnie przeprowadzono kolejne działania dotyczące wykonania samego pomnika – wyjaśnia radny. – Jako lokalizację dla tego pomnika przedstawiono przede wszystkim Wzgórze Przemysła (oficjalnie zwane Wzgórzem Przemysława, a zwane również Górą Przemysława, Górą Przemysła lub Górą Zamkową), gdzie znajdował się zamek będący siedzibą książąt wielkopolskich i króla Przemysła II.

Radny wystosował więc interpelację do prezydenta Poznania, w której zapytał o aktualny stan prac nad pomnikiem. I dowiedział się, że uchwała wyrażająca zgodę na postawienie pomnika już obowiązuje od 2001 roku, a 25 lutego 2020 roku miasto podpisało z fundatorem pomnika list intencyjny, w którym strony postanowiły podjąć wspólne działania na rzecz wzniesienia pomnika Przemysła II na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu.

Natomiast 11 sierpnia 2020 r. miasto podpisało porozumienie z fundatorem o współpracy w zakresie przeprowadzenia konkursu na projekt pomnika króla Przemysła II w Poznaniu, którego ogłoszenie planowane jest na dzień 30 września 2020 roku.

Na podstawie zwycięskiej pracy konkursowej, po uchwaleniu przez Radę Miasta Poznania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego Wzgórze Przemysła (2021 rok), fundator bądź wskazany przez niego inwestor przeprowadzi proces inwestycyjny związany z budową pomnika.

W odpowiedzi, podpisanej przez Mariusza Wiśniewskiego, zastępcę prezydenta Poznania, ani słowem nie wspomniano o konsultacjach społecznych.

Mat. pras., el

Podziel się:

Ostatnio dodane: