Półwiejska parkowanie

Poznań: Półwiejska, czyli parkowanie na deptaku

Nie ma dnia, by na ulicy Półwiejskiej, deptaku, piesi i rowerzyści nie mieli problemu z przejściem przez samochody, które traktują tę przestrzeń jako trasę na skróty albo darmowy parking. Sprawą zainteresował się radny Andrzej Rataj i złożył w tej sprawie interpelację do prezydenta.

Radny, a także i pozostali członkowie Rady Osiedla Stare Miasto, otrzymywali bardzo często sygnały od mieszkańców ulicy, że wiele osób parkuje tu samochody nie przejmując się tym, że na deptak wolno im wjechać wyłącznie w godzinach dozwolonych na dostawy towarów i wyłącznie na czas owych dostaw. Sam radny Rataj również miał niejednokrotnie możliwość przekonania się, że tak jest rzeczywiście.

Dlatego uznał, że istnieje potrzeba wprowadzenia rozwiązań systemowych, pozwalających na zniwelowanie przypadków niewłaściwego postoju pojazdów na ulicy Półwiejskiej. I postanowił zapytać prezydenta, czy właściwe jednostki organizacyjne Miasta Poznania mają wiedzę o przypadkach niewłaściwego postoju pojazdów na ulicy Półwiejskiej, dostrzegają potrzebę wprowadzenia takich rozwiązań i czy jest szansa, że takie rozwiązania zostaną wprowadzone.

– Półwiejska jest największym i najważniejszym deptakiem Poznania – podkreśla radny Rataj. – Każdego dnia przez tę ulicę przechodzą tysiące mieszkańców naszego miasta i tysiące osób spoza naszego miasta, w tym turyści z kraju i zagranicy. Wszystkim troszczącym się o dobry rozwój i wizerunek Poznania powinno zależeć na jak najlepszej sytuacji na tej wyjątkowej ulicy – pełniącej funkcję reprezentacyjnego deptaka.

Z uzyskanej odpowiedzi Prezydenta Miasta Poznania, jak podaje Andrzej Rataj, wynika, że kwestia nieprawidłowości związanych z parkowaniem na ul. Półwiejskiej znana jest władzom miasta Poznania. Funkcjonariusze policji i straży miejskiej zostali poproszeni o szczególny nadzór nad przedmiotową ulicą. Z informacji otrzymanych ze straży miejskiej wynika, że teren ten jest na bieżąco kontrolowany, a wobec sprawców wykroczeń podejmowane są stosowne działania. W ostatnim czasie ukarano mandatami karnymi 12 kierowców, którzy naruszyli przepisy dotyczące ruchu i postoju pojazdów w tym miejscu.

Zdaniem prezydenta w opanowaniu sytuacji pomoże też przebudowa Kwiatowej, która również stanie się deptakiem, a także korekta wlotu na deptak przebudowa odcinka ul. Półwiejskiej, między ul. Krakowską i ul. Królowej Jadwigi. Rozważanym aktualnie rozwiązaniem, jest wprowadzenie na ul. Półwiejskiej automatycznego systemu wjazdu wyłącznie dla pojazdów mieszkańców oraz osób upoważnionych, poprzez zastosowanie np. sterowanych słupków blokujących. Rozwiązanie to uzależnione jest jednak od oceny skuteczności działań kontrolno-interwencyjnych i zmian organizacji ruchu w rejonie ul. Półwiejskiej oraz możliwości budżetowych miasta

Warto przypomnieć, że kilka lat temu u wylotu ulicy Półwiejskiej, przy Długiej, już postawiono słupki, które jednak szybko zniknęły – zapewne dlatego, że przeszkadzały samochodom we wjeździe na deptak. I mimo zapewnień władz miasta, że służby patrolują Półwiejską wręczając mandaty parkującym tam kierowcom – wystarczy się choć raz przejść tą ulicą, by nie mieć wątpliwości, że robią to stanowczo za rzadko.

Inna sprawa, że gdyby te działania miały być rzeczywiście skuteczne – to na Półwiejskiej musiałyby cała dobę stać patrole służb. Najlepiej po jednym na każdym wylocie ulicy.

el

Dodaj komentarz

avatar