Poznań: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości otwiera swój oddział

Jadwiga Emilewicz
Siedziba poznańskiego oddziału PARP znajdzie się na terenie MTP, a jej uruchomienie jest jedną z obietnic wyborczych posłanki Jadwigi Emilewicz. Agencja wspiera przedsiębiorców w ich działalności i rozwoju.

Podczas kampanii wyborczej do Sejmu w 2019 Jadwiga Emilewicz przedstawiła swoje zobowiązania wyborcze pod nazwą „Piątka dla Poznania”. W ramach obietnicy „Poznań stolicą przedsiębiorczości” ówczesna minister rozwoju zobowiązała się do sprowadzenia do stolicy Wielkopolski Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Teraz ta obietnica wchodzi w fazę realizacji – na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich został uruchomiony oddział PARP.
– Poznański oddział PARP-u będzie zajmował się dystrybucją informacji na temat całej oferty agencji, ale będzie też specjalizował się w polityce nowej szansy i programie „Early warning”, a więc wczesnym ostrzeganiu – wyjaśnia posłanka. – To program dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnościach. Otrzymają w zakresie doradztwa prawnego, zmianach restrukturyzacyjnych, czy nawet zmianie profilu firmy. Cieszę się, że agencja, która wspiera przedsiębiorców swoją siedzibę będzie mieć na MTP, zwłaszcza, że targi obchodzą w tym roku swoje stulecie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, należąca do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, realizuje programy rozwoju gospodarki, wspiera działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Jest zaangażowana także w realizację krajowych i międzynarodowych przedsięwzięć, finansowanych ze  środków funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz programów wieloletnich Komisji Europejskiej, bierze aktywny udział w tworzeniu i efektywnym wdrażaniu polityki państwa w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i adaptacyjności kadr.

Mat. pras.

Podziel się:

Ostatnio dodane: