Poznań: Plac Cyryla w kwiatach i bez szczurów

plac Cyryla Ratajskiego, wizualizacja fot. J. Bułat
Tak może wyglądać plac Cyryla Ratajskiego według koncepcji przygotowanej przez Autorską Pracownię Architektoniczną – Jacka Bułata. Została ona przygotowana na wniosek Rady Osiedla Stare Miasto.

Na placu Cyryla Ratajskiego trwają przygotowania do przebudowy przystanków tramwajowych – będą one znacznie dłuższe i przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dlaczego więc nie połączyć tych prac kompleksowo ze zmiana organizacji przestrzeni na placu? Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta zleciło więc przygotowanie projektu koncepcyjnego tego miejsca.

Zmiany życzyli sobie sami poznaniacy, o czym często informowali swoich osiedlowych radnych. Nasadzenia roślin, które pojawiły się kilka lat temu oraz rzeźby studentów Uniwersytetu Artystycznego poprawiły wygląd placu – ale nie do końca. Mieszkańcy chcieliby więcej kwitnących roślin i ławek, uporządkowanej przestrzeni, a przede wszystkim zrobienia porządku ze szczurami, które mieszkają wśród roślinności. Oświetlenie placu jest też, zdaniem mieszkańców, zbyt słabe.

„Główną ideą zmian była chęć stworzenia przestrzeni do integracji, rekreacji i odpoczynku mieszkańców w otoczeniu zieleni” – informuje Urząd Miasta Poznania. – „Jednym z koniecznych do zaprojektowania elementów był plac, który w przyszłości będzie służył organizacji spotkań z mieszkańcami, otwarć wystaw oraz innych wydarzeń kulturalnych. Kolejnym istotnym założeniem było zwiększenie ilości krzewów kwitnących i kwiatów, które są atrakcyjne od początku wiosny aż po jesień”.

Projektanci opracowali trzy warianty zagospodarowania przestrzeni pl. Cyryla Ratajskiego. Każdy z nich przedstawiał inną wizję tego miejsca. Pierwsza to „Zielony plac”, którego ideą była maksymalizacja zieleni w tym miejscu i stworzenie przestrzeni przypominającej niewielki park na środku placu. Ta właśnie wersja została wybrana do dalszych prac projektowych.

– To propozycja, która zachowuje wszystkie rosnące już w tej przestrzeni drzewa – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Proponuje też rozwiązania nie tylko pożądane przez mieszkańców, ale równocześnie dobre dla środowiska: na terenie placu miałby powstać ogród deszczowy, który wykorzystywałby wody opadowe i korzystnie wpłynąłby na mikroklimat otoczenia, szczególnie latem. To także wariant zapewniający przestrzeń przyjazną dla osób z niepełnosprawnościami.

Prezentowana koncepcja nie jest jeszcze ostateczna, ponieważ trwają jej finalne uzgodnienia z jednostkami miejskimi i radą osiedla. Środki na dokończenie prac projektowych są zabezpieczone, więc w następnej kolejności BKPiRM planuje zlecenie wykonania projektu budowlano-wykonawczego. Sama realizacja prac mogłaby nastąpić w roku 2023 – o ile w budżecie miasta będą pieniądze na ten cel.

UMP

Podziel się: