Poznań: Pisarze, tłumacze i filolodzy skandynawscy, czyli nowe kierunki studiów na UAM

UAM
Sztuka pisania, filologie regionów, filologia skandynawska i tłumaczenia ustne – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2020/21 uruchamia nowe kierunki studiów.

Jednym z nich są filologie regionów – kierunek studiów związany z rzadkimi, niekiedy egzotycznymi językami, literaturami i kulturami regionów azjatyckiego i europejskiego. Nauce języków: indonezyjskiego, fińskiego, litewskiego, łotewskiego, nowogreckiego, węgierskiego, wietnamskiego i in. towarzyszy pogłębianie znajomości języków komunikacji międzynarodowej (angielski, francuski, niemiecki, hiszpański). Studenci zdobywają też umiejętności praktyczne w zakresie np. informatyki, statystyki, praktyki przekładu czy komunikacji specjalistycznej.

Na UAM będzie można także rozpocząć studia na filologii skandynawskiej. Studenci filologii skandynawskiej będą uczyć się nie tylko gramatyki języków: duńskiego, norweskiego oraz szwedzkiego, czy pragmatyki przekładu tych języków, ale także poznają historię i kulturę krajów skandynawskich, która pomoże im w zrozumieniu kontekstu przemian w tych krajach.

Kolejnym nowym kierunkiem jest sztuka pisania, czyli creative writing. Kierunek został stworzony przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej i są to studia II stopnia. Kierunek ma uczyć twórczo czytać i pisać, a także przygotować młodych twórców i animatorów kultury do krytycznej pracy z tekstem. te studia będą miały charakter praktyczny, a większość zajęć to będą warsztaty – także ze znanymi pisarzami.

Studiami II stopnia są także tłumaczenie ustne – to nowe, unikalne w skali kraju studia magisterskie, na które będzie można się zapisać podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/21. Kierunek adresowany jest do absolwentów studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków, którzy legitymują się znajomością języków obcych na odpowiednim poziomie (trzech z czterech do wyboru: polski, angielski, francuski, niemiecki).

Studia te mają na celu przygotowanie wysokiej klasy tłumaczy ustnych (konferencyjnych, symultanicznych, konsekutywnych i środowiskowych). Przeznaczone są także dla osób, które chcą podjąć pracę, w której niezbędne jest płynne posługiwanie się kilkoma językami obcymi (firmy międzynarodowe, jednostki administracji, targi, konsulaty, ambasady, media itp.).

W czasie nauki studenci uczestniczą w wielu specjalistycznych ćwiczeniach w specjalnych kabinach, w zainscenizowanych konferencjach, naradach, czy spotkaniach. Uczą się występowania publicznego, a także poznają specjalistyczną terminologię.

W programie przewidziano również zajęcia z tłumaczenia pisemnego tekstów specjalistycznych prawniczych, naukowych, technicznych, medycznych czy multimedialnych. Studenci wyjadą także do Brukseli, by w praktyce poznań pracę tłumaczy przy Komisji Europejskiej.

Rekrutacja na UAM podczas pandemii koronawirusa została przedłużona – jej pierwsza tura potrwa do 21 sierpnia 2020 r. Kandydaci mogą zarejestrować się na studia na stronie uczelni. Dotąd na studia na UAM zapisało się ponad 20 tys. osób.

UAM, el