Międzynarodowe Targi Poznańskie Poznań fot. Sławek Wąchała
Odpowiedni stan techniczny i… instrukcja usuwania śniegu z dachu. To było najważniejsze podczas kontrolowania 12 największych centrów handlowych przez inspektorów PINB.

Pracownicy Poznańskiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego sprawdzali, czy właściciele lub zarządcy tego rodzaju budynków przeprowadzili okresowe przeglądy ich stanu technicznego potwierdzone oczywiście stosownymi dokumentami i czy budynki mają opracowane procedury usuwania śniegu z dachów, by nie doprowadzić do awarii bądź katastrofy budowlanej. Wśród kontrolowanych obiektów były centra handlowe: Posnania, Malta, M1, Pestka, Plaza czy Market Budowlany Leroy Merlin.

To właśnie nadmiar śniegu zalegającego na dachu doprowadził w 2006 roku do najtragiczniejszej w Polsce katastrofy budowlanej. Pod ciężarem śniegu zarwał się dach hali targowej w Katowicach podczas wystawy gołębi pocztowych. Zginęło wówczas 65 osób. To wtedy w prawie budowlanym pojawiły się zapisy nakazujące odśnieżanie dachu, by zapobiec takim wypadkom w przyszłości.

– Przepisy określające zasady kontroli obiektów wielkopowierzchniowych weszły w życie w czerwcu 2007 roku. Od tego czasu budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 mkw. oraz inne obiekty budowlane o pow. dachu powyżej 1000 mkw. podlegają wzmożonym kontrolom stanu technicznego – co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada – tłumaczy Paweł Łukaszewski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kontrolerzy centrów handlowych sprawdzają więc elementy narażone na szkodliwe warunki atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania, instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska, instalacje gazowe oraz przewody kominowe.

– Osoba, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane, dokonująca takiej kontroli, jest zobowiązana do pisemnego i bezzwłocznego, po jej przeprowadzeniu, zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o ustaleniach i wnioskach wynikających z przeglądu. Natomiast właściciel lub zarządca obiektu ma obowiązek, aby w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli – usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności: katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem – wyjaśnia Paweł Łukaszewski.

Inspektorzy poznańskiego nadzoru budowlanego szczególnie przyjrzeli się metodom i zasadom usuwania śniegu z dachów, biorąc pod uwagę obfite opady śniegu, które miały miejsce na początku lutego.

– W przypadku 10 obiektów oględziny wykazały, że na dachach nie zalega nadmierna ilość śniegu. W pozostałych dwóch przypadkach dachy odśnieżano podczas czynności kontrolnych przeprowadzanych przez inspektorów nadzoru budowlanego. Każdy z zarządców skontrolowanych budynków przedstawił zasady dotyczące usuwania z połaci dachu nadmiernej ilości śniegu – zawarte w specjalnie opracowanych w tym celu instrukcjach. W dwóch przypadkach właściciele kontrolowanych obiektów wielkopowierzchniowych nie dopełnili obowiązku zawiadomienia PINB o przeprowadzeniu ostatniej okresowej kontroli stanu technicznego obiektu. Właścicieli tych obiektów wezwano pisemnie do niezwłocznego wykonania tego obowiązku – tłumaczy Paweł Łukaszewski.

Kontrole nadal trwają i dotyczą budynków użyteczności publicznej – teraz sprawdzane są obiekty sportowe i kina.

PINB