pasaż Apollo fot. UMP

Poznań: Pasaż Apollo ma już plan zagospodarowania

Podczas wtorkowej sesji radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu Pasażu Apollo. A to oznacza, że może się zacząć remont i przywracanie świetności temu miejscu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jaki przyjęli radni, dotyczy obszaru o powierzchni 5,47 ha, w rejonie ulic: Św. Marcin, Piekary, Ogrodowej i Ratajczaka. W jego centrum znajduje się Pasaż Apollo. Zgodnie z zapisami planu istniejące tam przejście dla pieszych zostanie zachowane, a przy ulicy Piekary będzie można wrócić do historycznego układ zabudowy.

– Proponując ten plan, przywracamy ład urbanistyczny, zniszczony przez komunistyczne władze, które chciały w tym miejscu zbudować dużą arterię biegnącą przez środek miasta – przypomniał Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Śladem po tej koncepcji są stojące tam do dziś wieżowce. Naszym zamierzeniem jest m.in. przywrócenie pierzei budynków przy ulicy Piekary.

Plan pozwala też określić szczegółowe zasady zagospodarowania tego terenu. Pomoże uporządkować przeznaczenie znajdujących się tam działek oraz ich zabudowy, dopuszczając zachowanie wieżowców. Zabezpiecza też istniejące na tym terenie przejście pomiędzy ul. Ratajczaka i ul. Piekary.

– To ważny ciąg pieszy, do którego mieszkańcy Poznania już się przyzwyczaili – podkreślała podczas sesji Elżbieta Janus, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu – Plan pozwoli na jego zachowanie, dopuszcza też inne możliwe przejścia w tym kwartale zabudowy.

W projekcie planu dopuszczono zabudowę śródmiejską mieszkaniową wielorodzinną albo usługową. Zakazano tworzenia tam. m.in. warsztatów czy myjni samochodowych, blacharni, lakierni. Wysokość nowych budynków będzie musiała być dostosowana do istniejących. Plan zakłada również dwa inne – poza istniejącym już pasażem – orientacyjne ciągi piesze: jeden pomiędzy ulicami Ratajczaka i Piekary, drugi – biegnący od ul. Ogrodowej. Dokument dopuszcza też przezroczyste zadaszenie strefy pasażu.

To kolejny krok do zmian w tej części miasta – w lutym tego roku poznańscy radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla placu Wiosny Ludów i ul. Wysokiej. Dokument zakłada, że w miejscu, w którym obecnie znajduje się parking, powstanie nowy plac, zielony i przyjazny pieszym. Na działkach położonych w głębi terenu, w pobliżu ul. Wysokiej (nie są one własnością miasta) plan zakłada powstanie zabudowy. Dzięki temu nowy wygląd placu Wiosny Ludów będzie przypominał dawny, z czasów dwudziestolecia międzywojennego.

Również w lutym ogłoszono laureatów konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej placu Wiosny Ludów i ulicy Szkolnej – jak informowaliśmy. Zgłoszono aż 71 prac – pomysły zgłoszone przez młodych architektów staną się podstawą do dalszych prac planistycznych.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar