Poznań: Ostrów Tumski z nowymi atrakcjami

Kościół pw. NMP in Summo Poznań fot. Sławek Wąchała
Wyremontowany i udostępniony – nareszcie – do zwiedzania kościół Najświętszej Marii Panny in Summo oraz gotowa i podświetlana wieczorami ekspozycja zarysu palatium Mieszka I. Dla tych atrakcji warto się wybrać na Ostrów Tumski.

Po dwudziestu latach od odkrycia siedziby pierwszych Piastów, Poznań wreszcie może się poszczycić ekspozycją zarysu palatium Mieszka I wraz z kaplicą Dobrawy. Odwiedzający Ostrów dzięki podświetlanemu zarysowi dokładnie wiedzą, gdzie znajdowało się palatium.

– Zakończył się, wspólnie realizowany przez miasto Poznań oraz Archidiecezję Poznańską, projekt ze wsparciem unijnym „Tu się wszystko zaczęło” – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Dla mieszkańców oraz dla turystów przybywa nowa przestrzeń i atrakcja turystyczna, która podkreśla korzenie naszego miasta, kraju i początki naszej państwowości oraz chrześcijaństwa w Polsce. Po wielu latach swoje podwoje otwiera też kościół Najświętszej Marii Panny. Dzięki pomysłom architektów zostały udokumentowane w plenerze badania, prowadzone przez zespół prof. Hanny Kóčki-Krenz, czyli palatium Mieszka I. Jego zarys można można oglądać cały czas, ale szczególnie w godzinach wieczornych wygląda on efektownie dzięki podświetleniu.

– Stajemy z pokorą przed tą świątynią mając świadomość, że to najstarszy tego typu obiekt na ziemiach polskich. Wyrażam wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy przyczynili się odrestaurowania tego historycznego miejsca – dodaje ks. bp Grzegorz Balcerek, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Poznańskiej.

Projekt: „Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” objął swym zakresem zarówno wnętrza obiektów, jak i przestrzeń otwartą wyspy tumskiej.

Wykonano instalację artystyczną z nocnymi iluminacjami na ul. Ks. I. Posadzego oddającą zarys wałów grodu Mieszka I, której autorem jest dr Łukasz Gruszczyński. Natomiast wokół kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo stanęła podświetlana instalacja z artystycznego szkła o strukturze nawiązującej do starego muru. Jej autorem jest firma Archiglass i architekci: Tomasz i Konrad Urbanowicz. Górne powierzchnie zaś wykonano z gładkiego i bezpiecznego szkła hartowanego z nadrukowanym tekstem. Ekspozycja jest symbolicznym odtworzeniem kształtu reliktów palatium.

Wątek multimedialny dopełniają cztery popularnonaukowe projekcje filmowe opowiadające historię spektakularnych badań archeologicznych. Zostały one podzielone na różne wersje językowe i zróżnicowane ze względu na wiek zwiedzających. Emitowane w nowatorskiej technice w podłodze kościoła Najświętszej Marii Panny in Summo oraz w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci ukazują bogactwo tutejszych odkryć.

Pionierskim przedsięwzięciem są oparte na wirtualnej rzeczywistości aplikacje implementowane do tzw. Lunet. W trzech punktach Ostrowa Tumskiego możemy przenosić się chronologicznie i porównywać stan obecny krajobrazu z przemianami, jakie zachodziły w wiekach XI i XVI oraz poznawać odkryte w danych miejscach zabytki archeologiczne. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce oparte w pełni na rezultatach badań naukowych! Przez lunety popatrzymy w okolicach dawnego palatium, przy Rezerwacie i po drugiej stronie Cybiny na Ostrówku. Aktualnie sprzęt oczekuje na wgranie treści multimedialnych, co ma nastąpić do końca lipca.

Wszystkie elementy łączy system emblematów-znaczników zamieszczonych w ulicach Ostrowa Tumskiego, który pozwala odbyć podróż śladami fortyfikacji piastowskich.

Warto dodać także, że kioski multimedialne w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci zostały wzbogacone o nowe aplikacje omawiające w 5 językach: okoliczności powstania eksponowanych tam konstrukcji wałów grodowych, niuanse badań archeologiczno-antropologicznych na cmentarzysku śródeckim i wreszcie pełne niesamowitych odkryć prowadzone przez prof. dr hab. Hannę Koćkę-Krenz wykopaliska na miejscu dawnej siedziby Mieszka I i Dobrawy. Tu również umieszczono kompleksowe informacje w postaci kilkudziesięciu prezentacji multimedialnych i wywiadów z badaczami historii początków polskiej państwowości i miasta Poznania.

Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 11 mln zł., z czego ponad 8 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

UMP