Poznań: Ostatnie dni rekrutacji do szkół podstawowych

szkoła koniec roku fot. UMP
Jeszcze tylko do 30 kwietnia można złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej. Na szczęście można to zrobić także online i wysłać przez system Nabór.

Jak przypomina Urząd Miasta Poznania, pierwszeństwo przyjęcia do danej szkoły podstawowej mają dzieci zamieszkałe na terenie jej obwodu i oni nie podlegają rekrutacji, jednak rodzice i tak muszą je zapisać. Informację o obwodach, wraz z mapami, można znaleźć na stronie Geopozu.

Dzieci, których rodzice zgłoszą je do szkoły pozaobwodowej (poza miejscem zamieszkania), podlegać będą procesowi rekrutacji. O tym, czy dziecko dostanie się do danej szkoły decydować będą kryteria naboru:

– zamieszkanie kandydata na terenie Poznania – 65 pkt.;
– uczęszczanie wcześniej do oddziału przedszkolnego w danej szkole (kryterium stosuje się również w odniesieniu do kandydatów uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez Poznań mających siedzibę w budynku, w którym mieści się dana szkoła podstawowa) – 50 pkt.;
– rodzeństwo kandydata uczy lub będzie uczyć się w tej samej placówce – 30 pkt;
– oboje rodziców lub opiekunów płaci podatki w Poznaniu – 80 pkt;
– wielodzietność rodziny kandydata – 10 pkt;
– wskazanie przez kandydata klasy integracyjnej – 5 pkt.

W przypadku rekrutacji do klas sportowych dziecko czekają jeszcze dodatkowo testy sprawnościowe.

Zakwalifikowanie dziecka do danej szkoły nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po ogłoszeniu pierwszej listy należy potwierdzić wolę przyjęcia pociechy do wskazanej placówki. Rodzicom dzieci, którzy nie dostali się do wybranej szkoły, przysługuje możliwość odwołania – w terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wszystkie potrzebne dokumenty można pobrać ze strony internetowej poświęconej naborowi. Tam też znajduje się informator dla rodziców.

Harmonogram:

12-30 kwietnia – składanie wniosków o przyjęcie dziecka
11 maja – ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
11 – 13 maja – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka
17 maja – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
Rekrutację uzupełniającą zaplanowano na 14-25 czerwca.

UMP