parking tymczasowy Arena fot. ZDM
16 kwietnia jest ostatnim dniem działania parkingu przy Arenie. Od 19 kwietnia na kolejnych łazarskich ulicach pobierane już będą opłaty za parkowanie w ramach Strefy Płatnego Parkowania.

Działający od połowy grudnia przy Arenie parking tymczasowy, który pozwalał mieszkańcom Łazarza na parkowanie w czasie wdrażania Strefy Płatnego Parkowania w dzielnicy – w czasie wprowadzania nowej organizacji ruchu parkowanie na ulicy, na której były prowadzone prace, było niemożliwe. Parking miał działać do lutego, bo wtedy miała zacząć działać SPP – jednak ponieważ prace przy wdrażaniu strefy się przedłużyły, ostatecznie parking będzie działał do 16 kwietnia, do godziny 18:00. Wtedy to wjazd i wyjazd na parking, od strony ul. Wyspiańskiego zostanie zablokowany. Wszystkich korzystających z tymczasowych miejsc postojowych przy Arenie ZDM prosi o przeparkowanie aut do tego czasu.

Od poniedziałku 19 kwietnia parkowanie będzie płatne na tych ulicach objętych etapami 1, 2 i 3 wdrażania SPP, na których wykonane zostało niezbędne oznakowanie pionowe i poziome.

„Aby na danej ulicy możliwe było pobieranie opłat w ramach strefy płatnego parkowania, oznakowanie ulicy musi być kompletne” – wyjaśnia ZDM. – „Konieczne jest postawienie znaków drogowych informujących o miejscach płatnego postoju oraz wymalowanie oznakowanie poziomego na jezdniach. Od 1 lutego płatne parkowanie obowiązuje na ponad 20 ulicach Łazarza. Od poniedziałku, 19 kwietnia, opłaty będą pobierane na kolejnych dziewięciu na tzw. Górnym Łazarzu: Wyspiańskiego, Iłłakowiczówny, Wojskowa, Ułańska, Grottgera, Kossaka, Chełmońskiego, Siemiradzkiego, Berwińskiego, skwer Focha oraz odcinek ul. Wyspiańskiego od ul. Jarochowskiego do ul. Reymonta”.

ZDM