Poznań: Ostatni dzień na dopisanie się do list wyborczych!

PCS Małachowskiego fot. UMP
Do 7 lipca urzędnicy wydali łącznie 10 tys. zaświadczeń o prawie do głosowania. Jeśli ktoś nie zdążył, może jeszcze 8 i 9 lipca pobrać jednorazowe zaświadczenie o prawie do głosowania i z nim oddać głos w dowolnej komisji wyborczej.

II tura głosowania w wyborach prezydenckich odbędzie się w niedzielę, 12 lipca. Osoby, które w tym czasie będą przebywały poza swoją gminą (lub gminą, gdzie są dopisane do spisu wyborców) mogą uzyskać zaświadczenia o prawie do głosowania. Umożliwia ono oddanie głosu w dowolnym obwodzie na terenie kraju i za granicą. W drugim wypadku trzeba jednak pamiętać, aby sprawdzić, czy w kraju, w którym będziemy przebywać, można głosować bezpośrednio (wykaz zagranicznych obwodów jest dostępny w załączniku).

Zaświadczenie można pobrać w PCŚ przy ul. Małachowskiego 10, które w środę i czwartek, 8 i 9 lipca, będzie obsługiwało klientów w wydłużonych godzinach pracy – 7:30-18:00. W tym miejscu nie trzeba umawiać się na wizytę, klient zostanie od razu obsłużony w okienku. Zaświadczenie są wydawane także w siedzibie Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, a także przy ul. Libelta 16/20. W dwóch ostatnich lokalizacjach obsługiwane są tylko osoby wcześniej umówione telefonicznie (Biuro Poznań Kontakt – 61 646 33 44) lub online.

Zaświadczenia na II turę wyborów wydawane są do 10 lipca (osoby, które złożyły wniosek przed pierwszą turą, automatycznie otrzymały taki dokument na obie tury). Można je odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę.

Aby otrzymać zaświadczenie należy przygotować wniosek o jego wydanie i dowód osobisty lub paszport. W przypadku odbioru przez osobę trzecią trzeba wziąć również upoważnienie na piśmie. Wskazuje się w nim imię i nazwisko oraz nr PESEL wyborcy oraz pełnomocnika.

Do 7 lipca urzędnicy wydali łącznie 10 tys. zaświadczeń (tylko w poniedziałek pobrano ich 1250). Z kolei osób dopisanych do spisu w Poznaniu są już 34 tys.

Jeśli ktoś ma wątpliwości czy może oddać głos w stolicy Wielkopolski, może to sprawdzić na stronie urzędu miasta. Wystarczy wprowadzić numer PESEL do elektronicznego formularza. Jeśli wyborca może głosować w Poznaniu, system od razu podpowie, do jakiej komisji wyborczej musi się zgłosić w dniu wyborów i poda jej adres.

UMP, el