Poznań: Ośrodek dla dzieci niesłyszących przechodzi pod zarząd marszałka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących, Mariusz Wiśniewski, Paulina Stochniałek fot. UMP

Dotąd placówkę prowadziło miasto – od września przejmie ją samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zadecydował fakt, że placówka ma charakter nie miejski, a regionalny: uczą się tu dzieci z całej Wielkopolski.

– Cieszę się, że miejsce – tak ważne na mapie oświatowej naszego miasta, którego tradycje sięgają pierwszej połowy XIX wieku – znajdzie się pod opieką samorządu województwa wielkopolskiego – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – To ośrodek, do którego chodzą nie tylko uczniowie z Poznania. Większość stanowią osoby z regionu. To właśnie dzieci i młodzież zyskają na zmianach. Marszałek województwa wielkopolskiego ma narzędzia, które w większym stopniu pozwalają kształtować politykę regionalną, również tę oświatową, oraz większy dostęp do środków zewnętrznych.

Marszałek przejmie samą placówkę – natomiast budynki, w których się mieści, pozostaną własnością Poznania, a oba samorządy będą współpracować i wspólnie pokrywać koszty inwestycji, remontów czy napraw. Subwencja oświatowa, jaką dostaje miasto na ten ośrodek, nie pokrywa bowiem nawet w całości kosztów jego bieżącego utrzymania, a co dopiero remontów zabytkowych już budynków.

– Przez ostatnie lata Województwo Wielkopolskie nie posiadało pod swoją pieczą instytucji, która w takim stopniu byłaby nastawiona na kształcenie dzieci i młodzieży z różnymi deficytami słuchu – zauważa Paulina Stochniałek, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. – Przejmując prowadzenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego w Poznaniu, dołączymy tym samym do innych województw mogących szczycić się potencjałem tego typu placówek. To szczególna szansa dla dzieci i młodzieży, mieszkających w miejscowościach oddalonych od Poznania. Ci uczniowie trafiają często do placówek specjalnych, ale niekoniecznie nastawionych na dany rodzaj niepełnosprawności. Chcielibyśmy w przyszłości zwiększyć znaczenia ośrodka w terapii dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, nie tylko słuchowymi.

Na formalne przejęcie ośrodka musieli wyrazić zgodę radni miejscy (uczynili to w marcu tego roku) oraz wojewódzcy, którzy zadecydowali o tym w czerwcu.
– Ta sprawa nie budziła emocji i kontrowersji wśród radnych Województwa Wielkopolskiego – mówi Filip Kaczmarek, przewodniczący Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. – Uznali oni, że jest to korzystne dla obu samorządów, ale przede wszystkim dla wychowanków i uczniów ośrodka. To nie jest wyłącznie porozumienie instytucji. Radni są wdzięczni prezydentowi miasta i marszałkowi województwa za sprawnie przeprowadzone negocjacje.

– Ośrodek – z racji tego, że mamy tutaj dzieci i młodzież z całego regionu – powinien znajdować się pod opieką zarządu województwa. Z drugiej strony podjęta decyzja wprowadza racjonalizację wydatków w budżecie Miasta Poznania – dodaje Grzegorz Jura, radny miasta Poznania, członek Komisji Oświaty i Wychowania RMP.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. J. Sikorskiego przy ulicy Bydgoskiej kształci, wychowuje oraz przygotowuje zawodowo dzieci i młodzież niesłyszącą i słabosłyszącą. Placówka dysponuje internatem, więc uczniowie spoza Poznania mają gdzie zamieszkać. W skład ośrodka wchodzą Przedszkole Specjalne dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 113, Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia nr 3, III Liceum Ogólnokształcące (nie jest prowadzona rekrutacja), Technikum Specjalne, Szkoła Policealna Specjalna nr 2 dla Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej (nie jest prowadzona rekrutacja) oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 7.

Podziel się:

Ostatnio dodane: