Nowa kładka fot.UMP

Poznań: Osiemnastu chętnych do zaprojektowania kładki nad Wartą na osiedlu Piastowskim

Nowa kładka nad Wartą ma powstać w połowie odległości pomiędzy mostem Królowej Jadwigi a mostem Przemysła I i połączyć ul. Piastowską z osiedlem Piastowskim. Konkurs na projekt kładki ogłoszono 7 października. Zgłosiło 18 firm i biur architektonicznych.

Projektowana kładka stanowić będzie połączenie komunikacyjne osiedla Piastowskiego z ul. Piastowską. Będzie kontynuacją ratajskiego szlaku rowerowego RoweLove. Na przedłużeniu jej osi zlokalizowany jest kościół pw. Nawrócenia św. Pawła, natomiast po stronie Wildy wejście będzie w niedalekiej odległości od modernizowanych Łazienek Rzecznych. Będzie to kolejna przeprawa, po kładce Berdychowskiej, dzięki której piesi i rowerzyści będą mogli łatwiej przedostać się z jednego brzegu Warty na drugi.

– Aktywizacja tych terenów jest jednym z celów strategicznych miasta – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Tego typu obiekty dają możliwość łatwiejszego dostępu dla terenów nadwarciańskich. W przypadku Kładki Piastowskiej stworzymy dodatkowo jeszcze możliwość skomunikowania kilku terenów rekreacyjnych od Malty, przez Park Rataje, park nad Wartą przy os. Piastowskim, po rejon Dębiny i park Jana Pawła II. Obiekt ten połączony będzie również z Wartostradą.

Konkurs obejmuje wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej dla kładki pieszo – rowerowej wraz z funkcjonalnym połączeniem z istniejącą i planowaną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.

Kładka ma spełniać wysokie walory architektoniczne i użytkowe. Szczególną rolę będą też odgrywały rozwiązania konstrukcyjne. Bardzo istotnym aspektem są relacje przestrzenne z zabudową zabytkową Łazienek Rzecznych. Obiekt ma być optymalnie wpisany w otoczenie – szczególnie w kierunku północnym Starego Miasta.

Konkurs jest jednoetapowy. Jego uczestnicy do 31 października musieli złożyć wnioski o dopuszczenie do udziału i wykazać, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej i posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

Do udziału zgłosiło się osiemnaście firm i biur architektonicznych. Większość z nich pochodzi z Poznania i okolic, jest też dwóch przedstawicieli z zagranicy (Wielkiej Brytanii i Szwajcarii). Do 20 listopada będzie wiadomo, które zostały dopuszczone.

Do 11 lutego 2020 roku dopuszczone podmioty będą miały czas na wykonanie prac konkursowych. W lutym i marcu przyszłego roku Sąd Konkursowy oceni prace, natomiast ogłoszenie wyników nastąpi w kwietniu 2020 r.

Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Jego przedmiotem będzie szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, stanowiące podstawę dla realizacji obiektu. I nagroda pieniężna wyniesie 50 tys. zł, II – 30 tys. zł, a trzecia – 20 tys. zł. Na ewentualne wyróżnienia przeznaczono pulę w łącznej wysokości do 30 tys. zł.

Po rozstrzygnięciu konkursu zwycięzca będzie miał czas do października 2021 roku na wykonanie projektu budowlanego. Przewidywany koszt całej inwestycji to ok. 30 mln zł.

Przewodniczącym sądu konkursowego został Karol Fiedor, prezes pracowni CDF Architekci, a także przewodniczący rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów. W skład sądu konkursowego wejdą również przedstawiciele Stowarzyszenia Architektów Polskich, Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Urbanistyki i Architektury, Zarządu Zieleni Miejskiej, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Miejskiej Pracowni Urbanistycznej oraz radni miejscy. Konkurs uzyskał pozytywną rekomendację Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP).

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar