Poznań: Organizacje pozarządowe dostaną więcej pieniędzy od miasta

Miasto Poznań panorama Fot. Sławek Wąchała
Dodatkowe pół miliona złotych na prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz pilotażowego programu promującego wolontariat – Poznań właśnie ogłosił konkurs ofert.

Na terenie Poznania funkcjonuje 4254 organizacji non-profit (dane GUS na 31.12.2020), które tworzą ludzie pełni zapału, kreatywności, pasji. To ogromny potencjał, tkwiący w samym centrum tkanki społecznej miasta. Pandemia wyznaczyła jednak nowe wyzwania dotyczące wspierania inicjatyw poznańskich organizacji pozarządowych, nieformalnych grup oraz lokalnych aktywistów.

– Działania społeczne i wolontariat są niezwykle ważne dla budowania społeczeństwa obywatelskiego – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Aktywność na poziomie lokalnym buduje i wzmacnia integrację mieszkańców. Cieszę się, że organizacje pozarządowe, wspierane przez Miasto podejmują tak różnorodne działania. Wszystkim nam zależy na jak najlepszym rozwoju trzeciego sektora.

Dlatego potrzebne jest odbudowanie i wzmocnienie lokalnych grup, które podejmują działania oparte na wolontariacie i postawach społecznie odpowiedzialnych. Stąd pomysł na otwarty konkurs ofert: „Wspieranie i inkubacja organizacji pozarządowych i lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu”.

– Dialog z przedstawicielami organizacji pozarządowych ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju miasta – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Wsłuchując się w głosy płynące ze środowiska NGO możemy uwzględnić ich potrzeby i dostosować konkurs do społecznych oczekiwań. Wymiernym efektem jest zwiększenie kwoty przekazanej w ramach powierzenia na to ważne działanie.

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 16 czerwca rozpoczął nabór wniosków za pośrednictwem platformy witkac.pl.

Poznańskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu od samego początku prowadzone jest przez organizacje pozarządowe. Tym razem zadanie będzie jednak realizowane w perspektywie 1,5 rocznej, z znacznie zwiększoną pulą środków: 566 000,00 zł (sierpień – grudzień 2021 – 166 000,00 zł, rok 2022 – 400 000,00 zł). Centrum ma realizować działalność na rzecz organizacji w formie bogatej i dostępnej oferty, w której znajdą się warsztaty i konsultacje dotyczących wszystkich sfer funkcjonowania trzeciego sektora.

Trzeci sektor nie mógłby również funkcjonować bez wolontariuszy – ludzi o wielkich sercach i potencjale. Dlatego miasto wprowadza pilotażowy projekt: „Inicjowanie, wspieranie i promocja wolontariatu w Poznaniu poprzez realizację inicjatyw wolontariackich w formie regrantingu”. To sposób by mniejsze, oddolne działania, uzyskały dofinansowanie i wsparcie do kwoty 1.500 zł.

– Chcemy wesprzeć możliwość realizacji mniejszych działań dedykowanych lokalnym społecznościom – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. – Liczymy, że promowanie zaangażowania w wolontariat oraz działań inicjowanych np. przez grupy nieformalne przyczyni się do zwiększenia aktywności mieszkańców.

UMP

Podziel się: