marsz równości LGBT

Poznań: “Ordo Iuris” kontra poznański samorząd

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej “Ordo Iuris” opublikował raport na temat – jak to nazywa – antyrodzinnej i antyreligijnej polityki Poznania.

“Ordo Iuris” to organizacja pozarządowa z siedzibą w Warszawie działająca w formie fundacji, utworzona w 2013 przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi. Jest głosem Kościoła Katolickiego w jego najbardziej konserwatywnym wydaniu – sama natomiast o sobie twierdzi, że jest zespołem ekspertów, angażujących się szczególnie w działania antyaborcyjne.

Tym razem “Ordo Iuris” wzięło pod lupę Poznań, którego prezydent, nie ukrywający swoich liberalnych poglądów, promujący Poznań jako miasto otwarte, tolerancyjne i nowoczesne i który nie raz ostro ściął się z kościołem – nie cieszy się sympatią tej organizacji.

“Ordo Iuris” przygotowała raport o tym, jak Poznań wydaje pieniądze na “zajęcia antydyskryminacyjne”, a Radio Poznań nazywa ten raport “miażdżącym”. Wynika z niego, że zajęcia antydyskryminacyjne są w Poznaniu wyraźnie faworyzowane, ponieważ ich finansowanie pozostaje na tym samym poziomie co rok temu – 200 tys. zł. Natomiast środki na inne zajęcia dodatkowe w szkołach spadły z 6.700.000,00 zł do 4.300.000,00 zł. Ponad milion mniej – to oznacza dla “Ordo Iuris” dyskryminację. Dlaczego środki spadły i na jakie zajęcia ich zabraknie – o tym już w raporcie nie przeczytamy.

Dowiadujemy się natomiast, że “w niektórych poznańskich szkołach jawnie działają organizacje pozarządowe o wyraźnym profilu ideologicznym” – przy czym nie chodzi tu o lekcje religii. A spośród sześciu działań wchodzących w skład projektu „Pilotażowe systemy wsparcia osób i grup narażonych na łamanie praw człowieka”, aż połowa zawiera elementy propagandy ideologii LGBT. Co gorsza, autorzy niektórych z nich ukrywają tę ideologię przed rodzicami i opinią publiczną, by zapobiec próbom ich powstrzymania – jak uważa “Ordo Iuris”. I w dodatku niektóre z zajęć prowadzi “mężczyzna występujący jako trans kobieta, celowo prezentuje temat zupełnie niezwiązany z jej innością”!

Oburzenie autorów raportu wywołał także projekt „Poznań dla każdego” – inicjatywa Fundacji Tęczowe Rodziny. Zdaniem “Ordo Iuris” to nic innego jak wyselekcjonowanie i powołanie do życia ideologicznej młodzieżówki, bo „grupa wiekowa 15-21 lat jest grupą wysokiego ryzyka ze względu na specyfikę okresu dorastania” – innymi słowy, że młodym ludziom w tym wieku wszystko można wmówić, więc trzeba ich chronić przed tęczową indoktrynacją. A czytanie młodszym dzieciom bajek przez osoby LGBT może wzbudzić w n ich wątpliwości co do tego, jakiej właściwie są płci.

W raporcie dostało się też Marcie Mazurek, byłej pełnomocniczce prezydenta miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom, którą określono jako osobę z afiliacją ideologiczną i zaangażowaną przeciwko wolności słowa w imię tej ideologii – czyli ideologii LGBT. Świadczyć o tym miało między innymi poparcie Marty Mazurek zakazu wykładu księdza Pawła Bortkiewicza na Uniwersytecie Ekonomicznym (współpracujący z Radiem Maryja zwolennik chrześcijańskiego patriotyzmu, który zasłynął między innymi nazwaniem opozycji “bandą przygłupów”). Kolejnym dowodem na ową afiliację było sprawdzanie przez pełnomocniczkę podręczników szkolnych pod kątem wzorców kobiecości i męskości.

Instytut Ordo Iuris podsumowują stwierdza, że takie działania władz Poznania – chodzi tu o szerokie rozumienie pojęcia dyskryminacji – prowadzą do niepewności prawnej i ograniczania swobody głoszenia poglądów. Jako przykład podają to, że rozpoczynanie roku szkolnego mszą katolicką uważa się za rodzaj dyskryminacji dla dzieci innych wyznań lub bezwyznaniowych. Przy takim podejściu formami dyskryminacji będą więc też spotkania opłatkowe i wielkanocne czy korzystanie przez szkołę ze stypendiów im. Jana Pawła II dla niezamożnej młodzieży. I właśnie takie praktyki “Ordo Iuris” uważa za niesłuszne i dyskryminujące.

el

0 0 votes
Oceń artykuł
3 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze