Poznań: Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Jackowskiego

Jeszcze w tym roku mieszkańcy ulicy Jackowskiego na poznańskich Jeżycach będą mogli korzystać z odnowionej przestrzeni przy swoich domach. Ulica zyska nowy, przyjazny wygląd. Będzie bezpieczniej, wygodniej i bardziej zielono. Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiły przetarg na przebudowę odcinka od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej.

Celem zmian jest poprawa przestrzeni, po której poruszają się piesi oraz dodanie zieleni na ulicy – przy równoczesnym uwzględnieniu potrzeb kierowców i rowerzystów. Zmiana sposobu parkowania z ukośnego na równoległy uwolni chodniki od samochodów oraz zapewni pieszym bezpieczną przestrzeń do poruszania się. Taki sposób parkowania zabezpieczy również chodniki przed zniszczeniem.

Na etapie prac projektowych przeanalizowano możliwość pozostawienia parkowania ukośnego po stronie południowej ul. Jackowskiego. Z uwagi na istniejący pas drogowy takie rozwiązanie wiązałoby się jednak z koniecznością likwidacji chodnika lub usunięciem wszystkich drzew po stronie północnej. Mając na uwadze powyższe odrzucono taką możliwość.

Wcześniej zostały jednak podjęte starania aby ułatwić mieszkańcom parkowanie pojazdów. Już w 2016 roku, na wniosek Rady Osiedla Jeżyce, przesunięto granicę sektora 7 strefy płatnego parkowania tak, aby obejmował on także ul. Zwierzyniecką z sektora 6. Dzięki tej zmianie mieszkańcy ul. Jackowskiego, w ramach posiadanych identyfikatorów mieszkańca, mogą również parkować na sąsiedniej ul. Zwierzynieckiej. Wiosną tego roku wyznaczone zostaną również nowe miejsca postojowe po północnej stronie ulicy na odcinku od ul. Polnej do ul. Gorczyczewskiego.

W ramach inwestycji wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów na posesje. Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszym i uspokoić ruch, prędkość pojazdów zostanie ograniczona do 30 km/h, wyniesione zostaną skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka i z ul. Polną oraz zostanie wprowadzony kontraruch rowerowy. Ulica zyska nową zieleń – posadzonych zostanie 9 nowych drzew, ponad 500 krzewów i 2000 bylin. Nie zabraknie również nowych ławek, stojaków rowerowych i koszy na śmieci.

Projekt rozbudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego – Polna został przygotowany i opracowany na zlecenie ZDM. Środki na jego wykonanie zostały przeznaczone przez Radę Osiedla Jeżyce. Propozycje zmian zostały skonsultowane z mieszkańcami osiedla. W II kwartale tego roku ruszą roboty budowlane.

Potencjalni wykonawcy, swoje oferty mogą składać do 6 marca. Na zrealizowanie zamówienia przewidziano 225 dni od daty podpisania umowy.

Autor: PIM / UMP

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze