wręczenie odznaczeń państwowych fot. WUW
Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych nadanych postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Odznaczenia wręczył Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Otrzymali je Wielkopolanie w uznaniu m.in. wybitnych zasług dla rozwoju nauki polskiej, działalności na rzecz ochrony zdrowia, osiągnięć w dziedzinie nauk medycznych, za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej i wybitne zasługi dla kultury polskiej.
Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński pogratulował wszystkim wyróżnionym, dziękując za dotychczasową pracę i poświęcenie oraz życząc dalszych sukcesów.

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach, postanowieniami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy uhonorowani zostali:

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki: Jerzy Ciesiołka – prof. zw. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN oraz Marek Figlerowicz – prof. zw. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN, Ryszard Słomski – profesor w Instytucie Genetyki człowieka PAN w Poznaniu.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za osiągnięcia w dziedzinie nauk medycznych: Zbigniew Krasiński – profesor na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Medyczny; Katedra Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, Przemysław Mikołajczak – pracownik Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Ewa Wender-Ożegowska – profesor na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Lekarski; Katedra Ginekologii, Położnictwa i Onkologii Ginekologicznej, Krzysztof Wiktorowicz – profesor na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra Biologii i Ochrony Środowiska.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej: Maciej Maśliński – nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrowie Wielkopolskim

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiej nauki, za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz promowanie polskiej myśli naukowej na świecie: Jadwiga Mielcarek – prof. zw. na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydział Farmaceutyczny; Katedra i Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej.

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej: Andrzej Lajborek – aktor Teatru Nowego w Poznaniu, pośmiertnie Bohdan Błażewicz – kompozytor muzyki teatralnej, autor scenariuszy, aktor i reżyser teatralny.

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości za zasługi dla Niepodległej: Tadeusz Jeziorowski – heraldyk, członek Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji, Członek Zespołu do opracowywania i opiniowania spraw związanych z orderami i odznaczeniami, heraldyką i weksylologią, Jan Kaczmarek – kompozytor, Dorota Krzesz, siostra Regina – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Broniszewicach pn. „ Dom Chłopaków” oraz Marek Woźniak – polityk i samorządowiec, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

WUW