podwórko Fabryczna fot. ZKZL

Poznań: Odmień swoje podwórko!

Jeszcze do 7 czerwca można składać dokumenty o dofinansowanie remontów miejskich podwórek. To już jedenasta odsłona akcji, która pozwala mieszkańcom i wspólnotom mieszkaniowym lepiej i ładniej zagospodarować swoje podwórka.

11. edycja akcji “Odmień swoje podwórko” odbywa się pod hasłem “Zielone podwórka”. Bo w tym roku celem jest aktywizacja i integracja mieszkańców wokół procesu poprawy jakości życia w mieście poprzez zazielenianie, ożywianie i zagospodarowanie przestrzeni. Chodzi o zwiększanie powierzchni biologicznie czynnych, zagospodarowanie wód opadowych, wprowadzanie i przywracanie zieleni w ścisłej miejskiej zabudowie. Bo zieleń jak nic innego poprawia miejski mikroklimat i przyczynia się do poprawy jakości i komfortu życia mieszkańców wspierając tym samym adaptację do zmian klimatu.

Udział w akcji mogą wziąć użytkownicy, właściciele i zarządcy terenów publicznych i niepublicznych (podwórka budynków mieszkalnych wielorodzinnych, fragmenty placów, ulic, skwerów, osiedli mieszkaniowych), położonych w granicach działania osiedli: Stare Miasto, Główna, Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria, Wilda, Św. Łazarz, Jeżyce.

Akcja składa się z dwóch etapów:

a) projektowego, obejmującego przygotowanie przez zespoły projektowe koncepcji zagospodarowania i ożywienia swoich lokalnych przestrzeni, z możliwością konsultowania pomysłów z ekspertami w zakresie kształtowania terenów zielonych w trybie zdalnym (czerwiec);

b) terenowego, który inicjuje wykonanie przez uczestników wypracowanych podczas warsztatów koncepcji lub projektów (wrzesień – październik).

W ramach akcji miasto zapewnia: pomoc ekspertów w zakresie kształtowania terenów zielonych, materiały dotyczące rozwiązań opartych na przyrodzie oraz nagrody w konkursie projektów, stanowiące uzgodnione elementy powstałych koncepcji lub projektów np. sadzonki roślin, ziemię ogrodniczą, urządzenia do zbierania deszczówki, narzędzia ogrodnicze oraz urządzenia małej architektury itp., które zostaną dostarczone przez organizatora w drugim, terenowym etapie akcji, zgodnie z regulaminem akcji.

W tegorocznej edycji akcji rośliny, ziemia i inne elementy wspierające ekologiczne rozwiązania powinny stanowić ok. 70 proc. wartości nagrody przewidzianej dla każdego zespołu.

O zakwalifikowaniu zespołu projektowego do akcji zdecydują prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia i spełnione warunki regulaminu akcji i niniejszego ogłoszenia, kolejność zgłoszenia, ocena stanu zagospodarowania zgłoszonego terenu dokonana przez organizatora.

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy opis akcji oraz regulamin znajdują się na stronie miasta.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: rewitalizacja@um.poznan.pl do dnia 7 czerwca 2020 r.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze