Poznań: Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi. Nowe studia na UPP

Fot.K.Lesinska, UPP

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu proponuje nowe studia podyplomowe: „Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi – zwierzęta, rośliny, produkty”. To jedyne takie studia w Polsce.

Potrzebę takich studiów od dawna sygnalizowali pracownicy służb zajmujących się zarządzaniem populacjami gatunków nieudomowionych oraz kontrolą obrotu produktami wytworzonymi ze zwierząt i roślin. Należą do nich: Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Ogrody Zoologiczne, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna, izby i urzędy celne, policja, straż pożarna, straże miejskie i gminne oraz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Zdaniem ich wszystkich brakuje w Polsce brakuje kompleksowych programów edukacyjnych przygotowujących ich pracowników do działań w zakresie prawnym i praktycznym. Obrót żywymi okazami oraz elementami zwierząt i roślin obecnie uważa się za jedno z największych zagrożeń dla dzikiej przyrody i sferę największych nadużyć. Nielegalny obrót gatunkami chronionymi stanowi trzeci pod kątem zyskowności, po handlu narkotykami i bronią, rynek dla zorganizowanych grup przestępczych.

Do tego trzeba też dodać coraz większą dostępność gatunków egzotycznych, takich jak jadowite węże, pająki i skorpiony czy duże kotowate, co w ostatnich kilku latach generuje wiele problemów. Choćby takich jak posiadania niebezpiecznych zwierząt przez osoby lub podmioty kompletnie do tego nieprzystosowane, które przez swój brak wiedzy stwarzają zagrożenie dla innych ludzi. O tym, że problem jest narastający, świadczy coraz więcej interwencji służb w tej dziedzinie, także w kwestii nielegalnego handlu zwierzętami czy roślinami.

Dlatego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu uruchomione zostaną studia podyplomowe „Obrót i zarządzanie gatunkami zagrożonymi, inwazyjnymi i niebezpiecznymi” jako odpowiedź na potrzebę rynku. To obecnie jedyne studia podyplomowe o takiej tematyce w Polsce.

Studia obejmują dwusemestralny, kompleksowy program kształcenia uwzględniający obecne i przewidywane w przyszłości potrzeby ochrony przyrody. Zajęcia będą mieć charakter teoretyczny i praktyczny, podzielone zostaną na trzy bloki tematyczne.

Źródło: UPP

Podziel się: