Poznań: Obrońcy zwierząt zorganizują pikietę pod Bałtykiem

11 lipca w całej Polsce odbędzie się kampania na rzecz zwierząt hodowlanych. W Poznaniu obrońcy zwierząt pikietować będą pod Bałtykiem.

Założeniem akcji jest zebranie 1 miliona podpisów pod wnioskiem ustawodawczym zakazującym stosowania wszystkich rodzajów klatek w hodowli zwierząt gospodarskich.

– W Unii Europejskiej każdego roku w klatkach więzionych jest ponad 300 milionów zwierząt. Odseparowuje się je od innych, trzyma wśród metalowych prętów i betonu, gdzie mają bardzo ograniczoną przestrzeń – tłumaczy Michał Błażejewski z poznańskiej Vivy!

Do autora inicjatywy – organizacji CIWF – dołączyło ponad 120 organizacji z całej Unii Europejskiej, tworząc wspólnie olbrzymią koalicję na rzecz wycofania klatek z hodowli wszystkich zwierząt gospodarskich.

– Razem mamy rok na zebranie 1 miliona podpisów w całej Unii Europejskiej – mówi Malwina Malinowska z Vivy! -Domagamy się zakazu stosowania klatek dla kur niosek, królików, młodych kur, brojlerów hodowlanych, przepiórek, kaczek i gęsi; kojców porodowych i inseminacyjnych dla macior oraz indywidualnych zagród dla cieląt.

mat. pras. / op. AS

Podziel się:

Ostatnio dodane: