Poznań: Nowy skwer na Szyperskiej. Zamiast klepiska

Skwerek zamiast klepiska fot. T. Dworek
Mieszkańcy ul. Szyperskiej zmienili rozjeżdżone klepisko w sąsiedzki skwerek. Prace zakończyły się wspólnym sadzeniem bylin i ekologicznymi warsztatami.

Ta teoretycznie niewielka przestrzeń wymagała wielu prac związanych m.in. z wywiezieniem zanieczyszczonej olejem ziemi i nawiezieniem żyznej gleby, a także postawieniem słupków, które nie cieszą, ale były jedynym sposobem ograniczenia parkingowej patologii.

– Chcieliśmy po prostu zachęcić do dbałości o wspólną przestrzeń. Zaangażowanie wielu osób w prace ogrodnicze, a także dobre sąsiedzkie reakcje pokazały, że takie działania były bardzo potrzebne w tym fyrtlu, a sam skwerek przy osiedlowym sklepie będzie dobrym miejscem do spotkań – mówi Cyryl Kwaśniewski, koordynator działań ze Stowarzyszenia Ulepsz Poznań.

Sobotniej akcji towarzyszyły praktyczne warsztaty ekologiczne i przyrodnicze. Mieszkańcy posadzili ponad 120 roślin czterech różnych gatunków, przystosowanych do warunków pasa drogowego, które w przyszłości stworzą rabatę przyjazną dla owadów i zapylaczy.

– Porady dotyczące wyboru roślin czy pory nasadzeń okazały się bardzo przydane, bo okazuje się, że w wielu miejscach mieszkańcy realizują ogrodniczą partyzantkę, z własnych funduszy kupują rośliny i sadzą je w zdegradowanych przestrzeniach, tworząc małe kwietne ogródki – komentuje Magdalena Garczarczyk z projektu Zieleniak.

Społeczne, oddolne projekty rewitalizacyjne wspiera Rada Osiedla Stare Miasto, która przekazała środki m.in. na zakup roślin.

– Dawny port przy ulicy Szyperskiej został zawłaszczony przez deweloperów, to miejsce, w którym brak zieleni, a komunikację pomiędzy poszczególnymi budynkami utrudniają barierki i płoty. Ogrodnicza akcja pokazała, że to dobry pomysł na budowanie więzi społecznych – mówi Tomasz Dworek, wiceprzewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto.

Działania ogrodnicze i rewitalizacyjne będą kontynuowane wiosną. Społecznicy planują włączenie w małe sąsiedzkie działania rewitalizacyjne jak największej liczby osób, w tym wykorzystanie potencjału seniorów.

Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Ulepsz Poznań z funduszy społecznych Rady Osiedla Stare Miasto, przy wsparciu administracji Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego a także Magdaleny Garczarczyk [Projekt Zieleniak] oraz Eweliny Gutowskiej z Gardenae.

ROSM, el