Mariusz Wiśniewski fot. UMP

Poznań: Nowy rok szkolny, czyli nauczanie hybrydowe i maseczki

– Zrobimy wszystko, żeby od pierwszego września nauka w naszych placówkach oświatowych mogła odbywać się w sposób maksymalnie tradycyjny, normalny – zapewnił Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Ale i dzieci, i rodzice muszą się liczyć z szeregiem utrudnień i obostrzeń.

Władze Poznania wspólnie z zespołem doradczym, który działa przy prezydencie i w skład którego wchodzą przedstawiciele wszystkich typów placówek oświatowych, przygotowują się do nowego roku od kilku tygodni, co nie jest łatwym zadaniem, jako że sytuacja epidemiologiczna w Polsce się zmienia, a wraz z nią warunki, jakie należy spełnić, żeby powrót do szkół w trybie stacjonarnym był bezpieczny.
– Przygotowaliśmy szereg rekomendacji dla poznańskich placówek oświatowych – powiedział Mariusz Wiśniewski. – Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie sugestie czy rekomendacje krajowe są nie we wszystkich elementach precyzyjne. Można odnieść wrażenie, że to co ministerstwo edukacji proponuje, jest według zasady “radźcie sobie sami”. Łatwe decyzje, proste i przyjemne ministerstwo zostawia dla siebie, a to, co wymaga podjęcia trudnej decyzji, spoczywa na dyrektorach szkół i na samorządzie. Ale to może nawet dobrze, że osoby, które nie umieją podejmować takich decyzji, nie będą się w tym temacie wypowiadać…

Zastępca prezydenta zapewnił, że miasto nie będzie się bało podejmować decyzji trudnych – przypomniał przy okazji o marcowej decyzji zamknięcia szkół w Poznaniu, co nastąpiło, zanim jeszcze taką decyzję podjęło ministerstwo. Miasto podjęło wówczas taką decyzję właśnie ze względów bezpieczeństwa, chociaż nie była to łatwa decyzja.

– W Poznaniu zawsze będziemy podejmować odpowiedzialne decyzje – zapewnił Mariusz Wiśniewski. – Zawsze będą one konsultowane dyrektorami naszych placówek oświatowych, sanepidem i lekarzami.

Rekomendacje dla szkół opracowali przede wszystkim sami dyrektorzy, jak podkreślił Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP. Dlatego nie będzie tu jednego szablonu obowiązującego wszystkie szkoły, bo każda szkoła ma swoją specyfikę. Ostateczna decyzja każdorazowo będzie zależała od dyrektora szkoły, w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz władzami miasta.

– Chciałbym zapewnić, że jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi, wszystkie kwestie na bieżąco omawiamy również w gronie prawników – mówi Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Oświaty UMP. – I wśród rekomendacji, które będą się pojawiać na stronie miasta i zostaną przekazane dyrektorom, znajduje się między innymi rekomendacja dotycząca noszenia maseczek w placówkach oświatowych w oparciu o rozporządzenie prezesa rady ministrów.

Ta rekomendacja będzie dotyczyła szkół średnich, a uczniowie będą nosili maseczki w częściach wspólnych, czyli na korytarzach czy w toaletach.
Kwestią istotną są też dwa pierwsze tygodnie funkcjonowania, zwłaszcza w tych szkołach, gdzie jest podwójny roczników uczniów, złożony z absolwentów gimnazjów i 8-letnich podstawówek. Dlatego dyrektorzy tych szkół postulowali prowadzenia przez te pierwsze dwa tygodnie hybrydowego funkcjonowania placówek.
– To znaczy prowadzenia zmiennie dla części uczniów zajęć w trybie stacjonarnym, a dla części w trybie zdalnym – wyjaśnił dyrektor. – Niezbędna będzie do tego pozytywna opinia Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. I liczymy na to, że służby sanitarne będą racjonalnie, ale też wnikliwie i ze zrozumieniem dla zagrożenia patrzeć na tę sytuację.

Przedszkola będą otwarte dla wszystkich dzieci – wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego określają konieczność zapewnienia 2,5 metra kwadratowego na dziecko. Jednak nie we wszystkich przedszkolach jest to możliwe – niektóre mieszczą się w starych budynkach, gdzie nie ma tyle miejsca.
– Nie ukrywamy, że jest część placówek przedszkolnych, gdzie ten metraż ze względów technicznych nie będzie mógł być zapewniony – mówił dyrektor – mamy nadzieję, że służby sanitarne ze zrozumieniem podejmą do tych odstępstw. Liczymy na to, że GIS wskaże nowe wytyczne co do powierzchni bądź pan minister wskaże, na jakiej podstawie mamy wykluczyć część dzieci z opieki przedszkolnej.

Brak precyzyjnych wytycznych i aktualnych przepisów niepokoi też dyrektorów placówek. Dyrektorzy nie wiedzą, czy mogą przyjmować dzieci w takich grupach, jak nakazuje prawo oświatowe czy też nie.
– Oczekiwaliśmy od Głównego Inspektora Sanitarnego, żeby dookreślił, jakie obowiązki mają dyrektorzy w tym zakresie. Nie możemy sami kreować sobie prawa czy domyślać się – wyjaśnia Marzenna Bolińska, dyrektor Przedszkola nr 71.

Dyrektorzy są przygotowani do pracy w warunkach pandemii, a okres wakacyjny był czasem, w którym mogli przyjęte procedury przetestować, więc wiedzą, że sobie poradzą. Dyrektor Bolińska dodała tylko, że rodzice dzieci z alergiami, gdzie objawy mogą przypominać covid-19, bo tym dzieciom zdarzają się gorączka, kaszel i infekcje górnych dróg oddechowych, powinni poprosić lekarza prowadzącego o zaświadczenie precyzyjnie opisujące objawy choroby – i przekazać je dyrekcji. Wtedy będzie wiadomo, że dziecko nie ma koronawirusa tylko dolegliwości związane z alergią.

Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych, jest szefem nie tylko największej poznańskiej placówki, oświatowej, ale też szkoły, do które uczęszczają podwójne roczniki, no i ma bardzo zwartą zabudowę. Będzie więc miała więcej problemów z organizacją nauki niż pozostałe placówki

– Ja jestem zwolennikiem przynajmniej przez te dwa tygodnie pracy hybrydowej – powiedział dyrektor. – My sobie zdajemy sobie sprawę z tego, że szkoła powinna z uczeniem pracować stacjonarnie, bo nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Ale zdrowie tak naszych uczniów, jak i nauczycieli jest kwestią nadrzędną. Słuchamy, co mówią specjaliści, a oni mówią, że te dwa pierwsze tygodnie są najważniejsze. Dlatego zakładam, że uczeń w mojej szkole, przynajmniej na początku, będzie w szkole co drugi tydzień.

Nauczyciele, jak podkreślił dyrektor, będą przychodzić wszyscy – jedni będą uczyli normalnie w klasach, pozostali w mniejszych pomieszczeniach, które w obecnych warunkach nie mogą pełnić funkcji klas, będą prowadzić nauczanie zdalne.

Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkół obowiązywać będą określone normy sanitarne.
Rekomenduje się, aby nauczyciele nosili przyłbice lub maseczki; dyrektor będzie mógł zarządzić, aby podczas przebywania na terenie budynku takie środki ochrony mieli zapewnione także uczniowie
Rodzice dzieci przedszkolnych nie powinni wchodzić z nimi do części wspólnych, np. szatni
Osoby przyprowadzające dzieci do przedszkola powinny stosować się do obowiązku noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu
Dzieci nadal obowiązuje zakaz przynoszenia jakichkolwiek zabawek
Pobyt dziecka w przedszkolu może zostać skrócony o pół godziny – pozwoli to pracownikom przeprowadzić konieczną dezynfekcję
Zebrania z rodzicami mogą odbywać się w ogrodzie przedszkolnym lub przyszkolnym, a także w formie online
Należy ograniczyć do minimum organizację wycieczek, spacerów czy wyjść, np. do kina czy teatru, a także organizowanie festynów i innych wydarzeń – ma to zapobiec kontaktowi dzieci z większymi skupiskami ludzi
Kontakty z nauczycielami przedszkoli i szkół mogą odbywać się za pomocą komunikatorów elektronicznych
W miarę możliwości należy realizować zajęcia dla uczniów z danej klasy w jednej sali (nawet kosztem organizowania lekcji w specjalistycznych pracowniach);
W przypadku gdy liczba sal jest niewystarczająca, dyrektor będzie mógł wystąpić do organu prowadzącego, a następnie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zgodę na prowadzenie części godzin ze wskazanych przedmiotów w formie zdalnej
W przypadku wyczerpania innych możliwości, zajęcia lekcyjne będą mogły zostać skrócone do 30 minut
Dyrektor szkoły może zdecydować, aby przerwy dla poszczególnych oddziałów (np. klas 1-3 czy 4-8) nie odbywały się w tym samym czasie
Przy każdym wejściu do szkoły oraz w każdej sali lekcyjnej powinna być zapewniona dezynfekcja
W Powiatowej Inspekcji Sanitarnej powinna powstać linia “szybkiego reagowania”, z której mogliby korzystać dyrektorzy szkół i przedszkoli.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze