Poznań: Nowy program mieszkaniowy dla poznaniaków. Szansa na tańszy wynajem?

osiedle, Strzeszyn fot. UMP

POZnań – i zamieszkaj. Tak nazywa się nowy program mieszkaniowy realizowany przez miasto i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Chętni będą mogli się ubiegać o najem po niższych cenach jednego z 199 komfortowych lokali na Strzeszynie.

„POZnań – i zamieszkaj” stanowi alternatywną i tańszą, a przede wszystkim stabilniejszą, formę najmu w stosunku do najmu na rynku komercyjnym. Oferta skierowana jest do poznańskich rodzin i osób, które planują jej założenie lub też myślą o poprawie warunków lokalowych. Udział w programie mogą wziąć również ci, którzy nie mieszkają w Poznaniu, lecz planują swoją przyszłość związać ze stolicą Wielkopolski.

Miejski program gwarantuje stabilność i długotrwałość najmu, bo 15 lat z możliwością przedłużenia, lokale wykończone w standardzie „pod klucz”, czyli gotowe do umeblowania i zamieszkania, bez konieczności ponoszenia nakładów na wykończenie, umiarkowany czynsz najmu, niższy od rynkowego – nieprzekraczający 18 zł/m kwadratowych, niskie zaangażowanie środków własnych przyszłego najemcy na wpłatę partycypacji w kosztach budowy lokalu – nie więcej niż 20%, możliwość wystąpienia o dopłatę do czynszu z Funduszu Dopłat – dopłata nawet w wysokości około 8 zł do m2 powierzchni mieszkania, a także możliwość uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Mieszkania powstaną na poznańskim Strzeszynie w rejonie ulic Literackiej, Jana Wiencka i Adama Poszwińskiego. W ramach I etapu inwestycji, którego zakończenie planowane na I kwartał 2024 r., powstanie 5 budynków z 199 mieszkaniami o powierzchni od 30 m kw. do 65 m kw. oraz 6 lokali usługowych. Dostępne będą mieszkania 1, 2, oraz 3-pokojowe. Prawie wszystkie lokale będą posiadały balkon, a 20 z nich będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Budynki będą wyposażone w windę, wózkarnię, podziemną halę garażową oraz naziemne miejsca parkingowe. Na terenie osiedla pojawią się również zewnętrzne parkingi rowerowe. W projekcie uwzględniono budowę placu zabaw oraz miejsca z infrastrukturą sportową. W lokalach usługowych powstanie m.in. przychodnia lekarska. W pobliżu planowane jest utworzenie stacji roweru miejskiego.

Strzeszyn daje szerokie możliwości wypoczynku na łonie natury. To oaza spokoju, z dostępem do terenów zielonych, z bliskością dwóch jezior – Rusałki oraz Strzeszyńskiego, z infrastrukturą rowerowa oraz sportową. Osiedle jest także dobrze skomunikowane z pozostałą częścią miasta poprzez linie autobusowe nr 164, 170, 195 i 216. W bliskim sąsiedztwie znajdują się żłobek, przedszkole, szkoła, sklepy spożywcze oraz punkty handlowo-usługowe.

Planowana jest także realizacja II etapu inwestycji, w ramach którego ma powstać ponad 350 lokali mieszkalnych.

Osoby zainteresowane udziałem w programie składają wniosek elektronicznie, do Biura Spraw Lokalowych Urzędu Miasta Poznania. Wnioski należy składać na adres e-mail [email protected] Skan podpisanego wniosku, wraz ze wszystkimi załącznikami, należy przesłać w 1 pliku w formacie pdf. Wnioski przesłane w innej formie nie będa brały udziału w naborze. Nabór potrwa od 15 października do 15 listopada 2021 roku.

Wraz z wnioskiem należy przedstawić dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w programie, tj. warunku dochodowego oraz braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Poznania. Do wniosku należy dołączyć również dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania punktów, zgodnie z przyjętym systemem kwalifikacji punktowej, który decyduje o kolejności umieszczenia osób na liście najemców.

Punkty można uzyskać m.in. za liczbę posiadanych dzieci, rozliczanie podatku dochodowego w Poznaniu, bycie osobą z niepełnosprawnością ruchową. Dodatkowe punkty otrzymają również osoby, które do tej pory zajmowały lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Warunkiem jest rezygnacja z obecnie zajmowanego mieszkania.

Umowę najmu lokalu zawiera PTBS sp. z o.o., po zawarciu z osobą wpisaną na listę najemców umowy partycypacji oraz wpłaceniu partycypacji i kaucji zabezpieczającej.

Szczegółowe informacje, w tym limity dochodowe, wniosek do pobrania oraz regulamin Programu „POZnań – i zamieszkaj” dostępne są na stronach internetowych www.bip.poznan.pl, www.poznan.pl/sprawylokalowe i www.ptbs.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 646 33 44 oraz 61 850 83 35/37.

Inwestycja jest finansowana z kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, grantów z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, a także partycypacji najemców w kosztach budowy lokali.

Źródło: UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: