Poznań: Nowy korytarz transportowy na północy miasta

Nowa Obornicka i Szymanowskiego fot. UMP
Nowa Obornicka, Nowa Szymanowskiego, wiadukt w ciągu ul. Sucholeskiej – to tylko część propozycji związanych z korytarzem transportowym dla północnej części Poznania. Propozycje zmian zostaną zaprezentowane we wrześniu.

Przygotowana została wstępna koncepcja budowy Nowej Obornickiej, a także wprowadzenia zmian na istniejącej ul. Obornickiej. Ma ona być powiązana z inwestycją w Suchym Lesie, czyli budową nowego wiaduktu w ciągu ul. Sucholeskiej.

By nowe rozwiązania usprawniły ruch w tej części miasta i gminy, prowadzone są rozmowy z władzami Suchego Lasu. Dotyczą między innymi wybudowania łącznika pomiędzy nowym wiaduktem, a Nową Szymanowskiego oraz tej ulicy.

To także powód, dla którego nie można tylko i wyłącznie mówić o budowie nowej lub przebudowie jednej ulicy. Trzeba wszystko połączyć w jedną całość – wprowadzić zmiany w korytarzu transportowym.

– Układ komunikacyjny w tej części Poznania wymaga kompleksowego podejścia – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent miasta. – Nie wystarczy przebudować ul. Obornickiej – trzeba zaproponować mieszkańcom Piątkowa i Suchego Lasu spójną propozycję zmian.

W związku z tym przygotowane zostały analizy ruchu samochodowego. Wynika z nich, że kwestii dojazdów z północy nie można traktować tylko pod kątem przepustowości przejazdów samochodów z i do Poznania. Powinny zostać stworzone takie warunki, by zwiększyć liczbę osób przesiadających się po drodze do pojazdów komunikacji publicznej.

Budowa Nowej Obornickiej zgodnie z propozycjami będzie odbywała się etapami. W pierwszym powstanie Nowa Szymanowskiego, tak by można było dojechać od granic miasta w rejon przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju – przede wszystkim Kurpińskiego. W jego pobliżu zlokalizowany jest parking P&R. Jest to wygodny punkt przesiadkowy z samochodów do tramwajów lub autobusów.

Z analiz wynika, że część północna Nowej Obornickiej powinna być ulicą o jednym pasie dla wjeżdżających do Poznania (z możliwością rozbudowy w dalszej przyszłości), a dla wyjeżdżających powinny być przygotowane dwa pasy. W dalszej części przebiegu będą już po dwa pasy w każdym kierunku.

Nowa ulica będzie połączona z drogami dojazdowymi z Podolan i osiedli piątkowskich, czyli powstaną między innymi Nowa Kurpińskiego i Nowa Jaroczyńskiego.

Po wybudowaniu pierwszego odcinka Nowej Obornickiej będzie można przystąpić do przebudowy istniejącej ul. Obornickiej. Będzie miała ona charakter drogi lokalnej. W miejsce starej ułożona zostanie nowa nawierzchnia, powstanie odwodnienie, oświetlenie. W planach są także chodniki, tak by ulica była bardziej przyjazna wszystkim użytkownikom. Będą to głównie mieszkańcy okolicznych osiedli. Po wybudowaniu ciągów pieszych i dodatkowego oświetlenia nie będzie już możliwości wjeżdżania na posesje czy pobocza w różnych miejscach, a jedynie przez zaprojektowane zgodnie z przepisami zjazdy. Na tym etapie wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć, będzie problem parkowania.

Wstępna koncepcja jest już przygotowana, po wakacjach (tak by mogła trafić do szerszego grona) ZDM będzie ją mieszkańcom przedstawiać bardziej szczegółowo.

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane:

Wydarzenia w Wielkopolsce: