Klub Wspólny Poznań z prezydentem Jaśkowiakiem fot. P. Sowa

Poznań: Nowy klub w radzie miasta robi rewolucję. Na razie w komisjach

“W naszym przekonaniu w obecnej chwili mamy w Poznaniu dwa podstawowe problemy” – twierdzą radni Wspólnego Poznania. – “Pierwszy: zbyt mała liczba komisji, drugi: brak przejrzystego podziału obszarów tematycznych, którymi powinny się zajmować”. I to zamierzają zmienić.

Zdaniem radnych Wspólnego Poznania nowoczesne miasto potrzebuje odpowiedniego podejścia do wyzwań, a jednym z narzędzi do realizacji celów są właśnie tematyczne komisje radnych. “Tematyczne” to słowo-klucz, bowiem komisje mające zbyt szeroki zakres obowiązków po prostu nie będą w stanie wszystkimi obszarami zająć się wystarczająco dobrze i skutecznie.

“Nie zdaje egzaminu łączenie olbrzymich zagadnień transportu z polityką mieszkaniową, zbyt mało uwagi poświęca się kwestiom bezpieczeństwa, ochrony środowiska, zmian klimatycznych, turystyki oraz sprawom rad osiedli. Zdarza się, że posiedzenia komisji trwają ponad 4 godziny, a i tak nie udaje się omówić wszystkich zaplanowanych zagadnień z pożądaną starannością” – wyjaśniają swoje stanowisko radni ze Wspólnego Poznania. – “Uważamy, że ten stan należy zmienić poprzez stworzenie dodatkowych dwóch komisji stałych, których powstanie uporządkuje ważne zagadnienia. Ponadto warto uszeregować kilka innych obszarów tematycznych w istniejących strukturach”.

Komisja Transportu i Polityki Mieszkaniowej powinna więc być ich zdaniem podzielona na Komisję Transportu, która będzie się zajmowała wyłącznie sprawami transportowymi, również w kontekście aglomeracji oraz regionu (kolej aglomeracyjna, sprawy dworca Poznań Główny) oraz Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej, która będzie się zajmowała wyłącznie gospodarką komunalną i mieszkalnictwem.

Komisja Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z kolei powinna zostać podzielona na Komisję Samorządową z wiodącym tematem spraw osiedli oraz Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego zajmującą się wyłącznie bezpieczeństwem i porządkiem.

Komisja Promocji Miasta i Relacji Zewnętrznych powinna stać się Komisją Promocji Miasta i Turystyki, bo promocja miasta i turystyka naturalnie się ze sobą łączą. Dzięki temu Komisja Kultury Fizycznej będzie mogła się zająć wyłącznie sportem, a Komisja Ochrony Środowiska i Zieleni skupi się na problemach zmian klimatycznych i ochrony środowiska, retencji i walki ze smogiem.

Powinna także powstać Komisja ds. zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, dzięki której radni zyskaliby kompleksowe spojrzenie na współczesne wyzwania urbanistyczne, środowiskowe, infrastrukturalne i społeczne. To pozwoli im wypracować jak najlepszy dokument dla polityki przestrzennej miasta.

“Warto zaznaczyć, że dodatkowe komisje nie oznaczają jakiegoś drastycznego wzrostu kosztów, a jedynie oznaczają więcej pracy dla radnych” – podkreśla Wspólny Poznań. – “W naszej opinii taki wysiłek jest potrzebny, ponieważ do rozwiązania jest dużo problemów”.

Swój projekt radni przedstawili na spotkaniu z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem – teraz będą go oceniać pozostali członkowie Rady Miasta Poznania.

Wspólny Poznań

5 1 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze