Poznań: Nowy bilet miejskiej komunikacji dla dużych rodzin

karta PEKA okolicznościowa fot. MPK
Oprócz obecnie obowiązującego biletu na 366 dni w cenie 120 zł (na strefę A+B+C+D), od 1 czerwca duże rodziny będą miały także do dyspozycji wersję biletu 4+ na 90 dni w cenie 30 zł. Tak zadecydowali dziś poznańscy radni.

Wniosek o wprowadzenie takiego biletu złożyła Rada Rodziny Dużej, która uznała, że dobrze byłoby poszerzyć taryfę ulgową dla rodzin 4+, czyli rodzin z co najmniej czwórką dzieci, o bilet na czas krótszy niż 366 dni. O taki bilet może się starać każda rodzina 4+ mieszkająca na terenie Poznania lub jednej z 19 gmin, które przystąpiły do porozumienia – i która rozlicza podatki w Poznaniu lub w jednej z tych gmin.

To ważne, ponieważ kupując bilet 4+ nabywca musi złożyć Oświadczenie posiadacza karty PEKA dotyczące miejsca rozliczania podatku dochodowego, a także przedłożyć pierwszą stronę kopii zeznania podatkowego lub kopię poświadczenia odbioru zeznania podatkowego złożonego drogą elektroniczną (UPO) lub zaświadczenie wydane przez naczelnika danego urzędu skarbowego lub decyzję wydaną przez naczelnika danego urzędu skarbowego.

Ponadto trzeba jeszcze przedstawić: dowód osobisty stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego; skrócone odpisy aktów urodzenia dzieci lub inne dokumenty urzędowe potwierdzające daty urodzenia dzieci; legitymacje szkolne lub stosowne dokumenty ze szkoły bądź z uczelni poświadczające status ucznia lub studenta studiów I lub II stopnia; w przypadku dziecka niepełnosprawnego, które nie ukończyło 26. roku życia, a któremu wydłużono czas edukacji -orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz imienne karty elektroniczne wszystkich członków rodziny upoważnionych do korzystania z uprawnienia.

Uprawnienie do biletu 4+ oraz sam bilet są zapisywane na indywidualnych kontach użytkowników w systemie PEKA oraz na imiennych kartach PEKA do 30 czerwca następnego roku. Przy kupnie kolejnego biletu trzeba powtórzyć całą procedurę.

ZTM

Podziel się: