Poznań: Nowi prorektorzy UAM

nowi prorektorzy UAM fot. UAM
W pierwszym dniu urzędowania, we wtorek, 1 września, Jej Magnificencja, prof. Bogumiła Kaniewska, nominowała 7 prorektorów na kadencję 2020-2024.

W zespole rektorskim znalazło się czworo nowych profesorów: prof. dr hab. Michał Banaszak (Wydział Fizyki), prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką, Szkoła Nauk Ścisłych, prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski (Wydział Historii), prorektor ds. współpracy międzynarodowej, Szkoła Nauk Humanistycznych, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek (Wydział Biologii), prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów, Szkoła Nauk Przyrodniczych, Szkoła Doktorska UAM, oraz prof. dr hab. Joanna Wójcik (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), która pełnić będzie funkcję prorektora ds. studenckich i kształcenia.

W zespole rektorskim pracować będą także: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Wydział Anglistyki), prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, prof. dr hab. Zbyszko Melosik (Wydział Studiów Edukacyjnych), prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym, Szkoła Nauk Społecznych, prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), prorektor ds. kadr i rozwoju.

UAM, el