Zoo Poznań fot. policja

Poznań: Nowe Zoo będzie miało nową kanalizację

Instalacja wodno-kanalizacyjna na terenie Nowego Zoo zostanie podłączona do miejskiej sieci. Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie ogłosiła przetarg, który wyłoni wykonawcę robót budowlanych.

– W ramach inwestycji, dzięki której Nowe Zoo zyska alternatywne źródło wody i uprości gospodarkę ściekami, powstanie ponad 1300 metrów instalacji wodociągowej i około 600 metrów kanałów sanitarnych. Planujemy, że jej realizacja zakończy się w IV kwartale przyszłego roku – mówi Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.

Obecnie ogród zoologiczny czerpie wodę z własnego głębinowego ujęcia wody, a stan techniczny istniejącej instalacji wodociągowej jest niezadowalający. Skutkuje to licznymi awariami oraz problemami z uzyskaniem wymaganego ciśnienia.

Nowe Zoo nie ma również systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, a jedynie ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki są odbierane przez wozy asenizacyjne i wywożone na punkt zlewny Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego.

Dzięki podłączeniu do miejskiej sieci i doprojektowanym odcinkom instalacji możliwa będzie ciągłość dostaw wody do obiektów Ogrodu Zoologicznego również w przypadku awarii. Pojawią się także nowe hydranty.

Realizacja inwestycji sprawi, że w Nowym Zoo mniej uciążliwa będzie też gospodarka ściekami. W miejsce dotychczasowych zbiorników bezodpływowych pojawią się nowe, betonowe. Ścieki będą dowożone z nich wozami asenizacyjnymi i wprowadzane do kanalizacji grawitacyjnej poprzez kontenerową stację zlewczą na terenie ogrodu. Przyłącza i tłocznię ścieków ma wybudować na te potrzeby spółka Aquanet.

Podmioty, które chcą wziąć udział w postępowaniu przetargowym, mogą składać swoje oferty do 8 grudnia.

PIM, el

5 2 votes
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze