Poznań: Nowe pętle autobusowe na Strzeszynie i Podolanach. Będzie mniej korków?

autobus linii nr 168 fot. ZTM
Nowe pętle, choć na razie tylko w projektach – są widomym znakiem, że rozpoczęły się konkretne prace nad koncepcją węzła przesiadkowego „Druskienicka”. W jego skład wejdą nie tylko przystanki autobusowe, ale też nowy przystanek kolejowy.

Celem powstających projektów jest zintegrowanie różnych form komunikacji publicznej na terenie dwóch bardzo szybko rozwijających się obszarów Poznania oraz zachęcenie ich mieszkańców do zamiany indywidualnego środka transportu na komunikację zbiorową.

Obecnie opracowywana jest koncepcja obejmująca powstanie nowego przystanku Poznańskiej Kolei Metropolitalnej o roboczej nazwie „Poznań Druskienicka” na linii Poznań-Piła. W ramach tej koncepcji planowana jest także budowa przejścia podziemnego pozwalającego na bezkolizyjne i bezpieczne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów pomiędzy Strzeszynem a Podolanami.

Po zachodniej i wschodniej stronie torów kolejowych zaplanowano utworzenie nowych parkingów typu Park & Ride (P + R), Bike & Ride (B + R) oraz miejsc krótkiego postoju Kiss & Ride (K + R) wraz z połączeniem nowego układu transportowego z istniejącą siecią dróg, chodników i ścieżek rowerowych. Przy ulicy Szczawnickiej powstaną nowe przystanki autobusowe. Uzupełnieniem węzła przesiadkowego w zachodniej części będzie planowana pętla autobusowa wraz z budynkiem obsługi technicznej i ogólnodostępną toaletą.

Koncepcja zintegrowanego węzła przesiadkowego „Druskienicka” powstaje w oparciu o obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, uwzględniając zarówno istniejącą, jak i planowaną zabudowę oraz projektowany układ drogowy, który będzie realizowany w ramach budowy bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową nr 354 w ciągu ulicy Lutyckiej.

Na terenie Strzeszyna i Podolan planowane jest powstanie dwóch nowych pętli autobusowych. Jedną z nich – wraz z niezbędnym układem drogowym (fragmentem tzw. ulicy Nowej Literackiej) – zaplanowano w rejonie ulicy Koszalińskiej. W ramach projektu przewidziano budowę nowych platform przystankowych, miejsce na budynek obsługi technicznej oraz stanowisk do ładowania autobusów elektrycznych.

Oprócz nowych przystanków mieszkańcy zyskają m.in. infrastrukturę pieszo-rowerową, a także wiatę rowerową typu Bike & Ride (B+R). Zostanie również zbudowana ogólnodostępna toaleta. Dzięki budowie pętli możliwy będzie rozwój linii autobusowych na Strzeszynie i objęcie komunikacją autobusową obszarów w północnej części osiedla, w których stopniowo będzie powstawała zabudowa mieszkaniowa. Obecna pętla autobusowa w rejonie ulic Biskupińskiej i Koszalińskiej jest za mała na większą liczbę linii i autobusów.

Druga pętla została zaprojektowana u zbiegu ulicy Biskupińskiej i Zakopiańskiej, w pobliżu stacji kolejowej Poznań Strzeszyn oraz realizowanego parkingu typu Park & Ride przy ulicy Biskupińskiej. Projekt przewiduje powstanie platformy przystankowej wraz z miejscem pod budowę zaplecza socjalnego dla kierowców. Pasażerom zostanie zapewniona nowa infrastruktura pieszo-rowerowa, wiata rowerowa typu Bike & Ride (B+R) oraz toaleta.

Celem projektu jest poprawienie dostępności komunikacji publicznej dla mieszkańców Strzeszyna i Podolan. Jest też szansa, że dzięki temu zmniejszą się korki w obu dzielnicach – jeśli władzom miasta uda się przekonać mieszkańców, by zostawili samochody w domach, a do centrum udawali się rowerem, autobusem albo pociągiem.

ZTM, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: