Strzeszyn fot. UMP

Poznań: Nowa szkoła, tereny zielone i mieszkania. A wszystko dzięki przekazaniu miastu gruntów Skarbu Państwa

Krajowy Zasób Nieruchomości zgodził się na przekazanie miastu Poznań działki na Strzeszynie, a w planach jest też przekazanie działki przy ulicy Żelaznej. Dzięki temu na Strzeszynie powstanie szkoła, a przy Żelaznej osiedle mieszkaniowe.

Te ustalenia efekt roboczego spotkania, jakie odbyło się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Spotkali się Robert Nowicki – wiceminister rozwoju, Łukasz Mikołajczyk – wojewoda wielkopolski, Bartosz Guss – zastępca prezydenta Poznania oraz przedstawiciele Krajowego Zasobu Nieruchomości. Razem wypracowali stanowisko, w ramach którego KZN, podlegający Ministerstwu Rozwoju, nieodpłatnie przekaże na rzecz Miasta Poznania nieruchomości położone na Strzeszynie.

– Spotkanie spięło klamrą wieloletnie negocjacje – podkreśla Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania. – Daje ono podstawę do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców. Zgodnie z planem zagospodarowania będzie mogła tam powstać szkoła oraz tereny zielone.

Władze Poznania starały się o przekazanie tych nieruchomości od kilku lat. Bez prawa do nich miasto nie mogło rozpocząć przygotowań do budowy nowej szkoły. Teraz w końcu będzie to możliwe. Nowa podstawówka jest w tym rejonie niezwykle potrzebna – obecnie na Strzeszynie działa tylko szkoła przy ul. Hezjoda. To zbyt mało, by zaspokoić potrzeby mieszkańców stale rosnącego osiedla.

– Cieszę się, że wreszcie nastąpił przełom w rozmowach – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Na tej podstawie będziemy mogli uruchamiać postępowanie przetargowe na wyłonienie projektanta szkoły i przedszkola, bo chcielibyśmy, by powstał tam zespół szkolno-przedszkolny. Już wcześniej zapowiadaliśmy, że to dla nas najważniejsza inwestycja oświatowa tej kadencji.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Rejon ul. Koszalińskiej i M. Wańkowicza” teren przekazany miastu przeznaczony jest pod realizację placówki oświatowej (szkoła wraz z zapleczem sportowym) oraz tereny zielone i drogi pieszo-rowerowe.

Kolejnym terenem, o którym rozmawiali uczestnicy spotkania, jest teren Skarbu Państwa przy ulicy Żelaznej. W ramach programu Mieszkanie Plus może tam powstać tam osiedle mieszkaniowe, a Bartosz Guss podtrzymał gotowość do współpracy. Propozycja rządowa może stanowić uzupełnienie oferty mieszkaniowej na rynku poznańskim.

– Zgodnie z informacjami, które podczas spotkania zostały zaprezentowane, w ramach decyzji o warunkach zabudowy możliwa jest na tym obszarze realizacja inwestycji polegającej na budowie zespołu 12 wielorodzinnych budynków mieszkalnych – dodaje wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

– Jestem przekonany, że prace związane z programem dynamicznie przyspieszą, czego przykładem jest Poznań – mówi Robert Nowicki.

Kolejne spotkanie ma odbyć się jeszcze w marcu. Zostaną podczas niego omówione kroki prawne dotyczące możliwości realizacji wyżej wymienionych inwestycji.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar