poniedziałek, 4 grudnia, 2023

Poznań: Niezwykły kierunek studiów na UAM. “Potrzebni są specjaliści łączący wiedzę”

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza uruchamia w roku akademickim 2023/2024 nowy kierunek studiów – to informatyka kwantowa. Kierunek powstanie przy współpracy z firmą IBM.

– Informatyka kwantowa to interdyscyplinarny kierunek studiów, łączący w sobie obszary wiedzy z zakresu fizyki i informatyki – wyjaśnia Agnieszka Książkiewicz z biura prasowego uczelni. – Studia te będą kształcić specjalistów w zakresie wdrażania technologii kwantowych w przemyśle związanym z technologiami informatycznymi, a także pracowników badawczych w podstawowych dziedzinach fizyki. Studenci informatyki kwantowej zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie samodzielnego tworzenia i optymalizacji programów na komputerach lub symulatorach kwantowych, a także zostaną zaznajomieni z istniejącymi algorytmami kwantowymi.

Kierunek tworzony jest we współpracy z IBM Quantum Network, a to pozwoli studentom na zapoznanie się z unikatowymi w skali międzynarodowej technologiami. Będą między innymi mogli pracować w pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej hubie kwantowym, powstającym w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS) lub w konsorcjum Klastra Q – Klastra Technologii Kwantowych.

– Obecnie komputery kwantowe oferują nowe algorytmy i nowe sposoby przetwarzania informacji, pozwalające na szybsze rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych spotykanych np. w medycynie, chemii, ochronie środowiska, bankowości, logistyce i zarządzaniu – mówi prorektor UAM prof. Michał Banaszak. – Potrzebni są specjaliści łączący wiedzę z zakresu fizyki kwantowej z doświadczeniem i umiejętnościami tradycyjnie uważanymi za informatyczne. Ani klasyczne wykształcenie w zakresie fizyki – ani też tradycyjne wykształcenie inżynierskie nie przygotowują absolwenta do tego typu zadań, zwłaszcza w obliczu zmieniającego się obecnie rynku pracy wynikającego z wdrażania technologii kwantowych. Większe możliwości stwarza umiejętność powiązania kompetencji ścisłych związanych z fizyką kwantową oraz kompetencji z zakresu informatyki stosowanej.

Absolwent, oprócz kompetencji objętych powyższymi kwalifikacjami rynkowymi, będzie miał pogłębioną wiedzę w dziedzinie fizyki teoretycznej i eksperymentalnej, co z kolei da mu możliwość kontynuacji kariery naukowej. Ponadto w czasie studiów studenci uzyskają kompetencje z zakresu różnych dziedzin informatyki, cyfrowego przetwarzania danych i cyberbezpieczeństwa.

Porozumienie o stworzeniu partnerskiego kierunku uczelnia podpisała z firmą IBM 31 maja 2022 r. UAM reprezentowali rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska, prorektorka prof. Joanna Wójcik, prorektor prof. Michał Banaszak oraz dziekani Wydziału Fizyki a także Wydziału Matematyki i Informatyki: prof. Roman Gołębiewski i prof. Krzysztof Dyczkowski. Firmę IBM reprezentował dr Piotr Biskupski.

Strona głównaWiadomości z Poznania i powiatu poznańskiegoPoznań: Niezwykły kierunek studiów na UAM. "Potrzebni są specjaliści łączący wiedzę"