Poznań: Nieznany Impresjonizm Manet, Pissarro i im współcześni

Nieznany impresjonizm fot. CK Zamek
Od 9 stycznia w CK Zamek można oglądać niezwykła wystawę poświęconą impresjonizmowi – ale w grafice. A ta część twórczości impresjonistów jest w Polsce prawie nie znana.

Obraz „Impresja: Wschód Słońca” Claude’a Moneta wystawiony w 1874 roku, zainspirował nie tylko cały nurt w historii sztuki, ale także rozpoczął rewolucję w dziedzinie technik artystycznych i w sposobie myślenia o sztuce. Choć sam Monet pozostał wierny malarstwu, to Édouard Manet, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Berthe Morisot oraz Mary Cassatt zdecydowali się tworzyć także w innych technikach. Ich twórczość graficzna jest w większości nieznana szerszej publiczności, ale stanowi fascynujące przedłużenie oraz dopełnienie ich sławnych dzieł malarskich.

Na wystawie można zobaczyć dwie kolekcje muzealne: grafiki z kolekcji Ashmolean Museum w Oksfordzie oraz Muzeum Narodowego w Krakowie

Pierwsza z nich składa się z 34. grafik (akwaforty, litografie, akwatinty, suchoryty) i należy do najbardziej znaczącego archiwum impresjonistów poza Francją – Ashmolean Museum w Oksfordzie. Może się ono poszczycić się niezrównaną kolekcją dzieł m.in. Camille’a Pisarro – szczególnie oddanemu grafice spośród wszystkich twórców z kręgu impresjonistów. Muzeum pozyskało ją dzięki darowiznom spadkobierców artysty. Znajdziemy tu charakterystyczne dla impresjonistów tematy jak: portrety, życie nowoczesnego miasta, krajobrazy i zjawiska pogodowe. W grafikach, podobnie jak
w obrazach, artyści korzystali z nowatorskich technik i kultywowali estetykę wykonania.

Druga kolekcja, złożona z 10. prac, to fragment zbiorów nowoczesnej grafiki francuskiej z Muzeum Narodowego w Krakowie, z kolekcji Feliksa Jasieńskiego (1861-1929). Jasieński był miłośnikiem sztuki, muzyki i literatury, podróżnikiem, pisarzem i dziennikarzem, przyjacielem i mecenasem polskich artystów, wreszcie wybitnym kolekcjonerem i największym polskim darczyńcą muzealnym.

Ekspozycja w Centrum Kultury ZAMEK pozwala nie tylko odkrywać prawdziwie modernistyczny charakter tego mniej znanego dorobku impresjonistów, ale ukazuje również twórczość ich poprzedników, którzy jako pierwsi starali się uzyskać „oryginalne” grafiki oraz ich następców. Na wystawie zobaczymy m.in. prace takich autorów jak: Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul Cezanne, Pierre-Auguste Renoir, Henri de Toulouse Lautrec, Édouard Manet, Édouard Vuillard, Pierre Bonnard.

Wystawie towarzyszy program edukacyjny − wykłady, warsztaty, lekcje muzealne, spotkania i oprowadzania.

Na zajęciach przedstawimy rozwój technik druku − akwaforty, akwatinty czy suchej igły oraz znaczenie grafiki warsztatowej dla rozwoju impresjonizmu i europejskiej sztuki nowoczesnej. Odpowiemy na pytanie o cel tworzenia druków (w jednym z najbardziej charakterystycznych okresów rozwoju malarstwa europejskiego), które były efektem rodzącego się właśnie szerokiego rynku sztuki oraz druku artystycznego jako formy użytkowej.

Ekspozycja zostanie wzbogacona również o XIX-wieczny warsztat graficzny.

Organizatorem wystawy są: Ashmolean Museum w Oksfordzie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Centrum Kultury ZAMEK oraz Miasto Poznań.

Kuratorki:
Katherine Wodehouse / Ashmolean Museum, Uniwersytet Oksfordzki
Krystyna Kulig-Janarek / Muzeum Narodowe w Krakowie

Wystawę można oglądać od 9 stycznia do 29 marca w Sali Wystaw od wtorku do niedzieli w godzinach od 12.00 do 20.00.
Bilety: 20 zł (n), 15 zł (u), 10 zł (dla grupy od 15. osób, opiekun wstęp wolny)

Mat. pras., el