Niestachowska fot. MIR

Poznań: Niestachowską tylko 70 km na godzinę

Na ulicy Niestachowskiej obniżono dopuszczalną prędkość z 80 do 70 km na godzinę. O zmianę wnioskował Wydział Ruchu Drogowego KMP w Poznaniu.

– Powyższa zmiana podyktowana jest obserwacją warunków ruchu drogowego, liczbą zdarzeń drogowych i ujawnionych wykroczeń oraz czytelnością oznakowania na przedmiotowych ulicach ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w tym rejonie – wyjaśnia komisarz Przemysław Kusik, Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Naczelnik zwraca też uwagę na fakt, że podstawową prędkością w mieście jest 50 km na godzinę. Wyższa prędkość ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego powinna być dopuszczana tylko na wybranych ulicach i w drodze wyjątku. Po ulicach w mieście poruszają się miejskie autobusy, jest więcej pieszych, są przystanki, łącznice i zjazdy – wszystkie te elementy zwiększają ryzyko zdarzeń drogowych. A im większa dopuszczalna prędkość, tym groźniejsze skutki takich wydarzeń.

Na Niestachowskiej, jak wynika ze statystyk policyjnych, do wszelkiego rodzaju stłuczek, kolizji i wypadków dochodzi wyjątkowo często. Dlatego Miejski Inżynier Ruchu już przygotował i zatwierdził stosowny projekt organizacji ruchu, a obecnie na ulicy trwają prace przy zmianie oznakowania.

Dodatkowo zostanie też przedłużony buspas przy przystanku „Witosa kładka” do wjazdu na wiadukt przy ul. Wojska Polskiego. A przed ul. Wojska Polskiego przygotowano miejsca do kontroli ruchu drogowego.

MIR