UAM rektorat

Poznań: Narodowy Program Kopernikański budzi szereg wątpliwości, uważa senat UAM

Dlatego 26 kwietnia senat uczelni przyjął uchwałę popierającą stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w którym wskazano, że „przewidziane w projekcie rozwiązania i sposób podejścia autorów do fundamentalnych zasad wolności akademickiej budzą szereg wątpliwości”.

W uchwale Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu popierającej stanowisko KRASP napisano między innymi: “W ocenie Senatu UAM, uchwalenie proponowanego projektu stanowić będzie zagrożenie autonomii jednostek naukowych w Polsce, stojąc w sprzeczności z zasadą niezależności nauki i wolności prowadzenia badań naukowych oraz równości wobec prawa.

Niepokój Senatu UAM wzbudza również sposób przygotowania projektu, który nie został poddany konsultacjom z instytucjami reprezentującymi naukę w Polsce. Głęboki sprzeciw budzi także brak uzasadnienia i analiz pokazujących, że proponowane zmiany mogą przyczynić się do rozwoju nauki w Polsce i podnoszenia jej znaczenia w świecie, a pomijanie w projekcie Polskiej Akademii Nauk podważa wiarygodność postawionego w preambule celu.

Działania zmierzające do rzetelnej analizy aktualnego stanu polskiej nauki i opracowania sposobów jej dalszego rozwoju powinny być prowadzone przy poszanowaniu zasad państwa prawa, niezależności instytucji naukowych, wolności badań i szerokim włączeniu środowiska naukowego w przygotowywanie reformy”.

Członkowie Senatu UAM wyrazili także solidarność ze stanowiskiem prezesa Polskiej Akademii Nauk, prof. dr. hab. Jerzego Duszyńskiego. Prezes w swoim stanowisku nazwał Narodowy Program Kopernikański, część pakietu inicjatyw rządowych nazwanych Nowym Ładem, groźbą, która zawisła nad środowiskiem naukowym.

0 0 votes
Oceń artykuł

0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze