Poznań najlepszy w gospodarowaniu odpadami. Dostał tytuł Eco-Miasta

fot. Depositphotos (zdjęcie ilustracyjne)

I miejsce za gospodarowanie odpadami wśród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz wyróżnienie za projekt chroniący użytek ekologiczny “Traszki Ratajskie” – stolica Wielkopolski w ekologicznym konkursie zdobyła tytuł Eco-Miasta.

Konkurs zorganizowały UNEP/GRID-Warszawa (Program Organizacji Narodów Zjednoczonych [ONZ] ds. Środowiska) oraz ambasada Francji. Odbywa się z podziałem na miasta do 100 tys. mieszkańców i powyżej 100 tys. mieszkańców, w czterech kategoriach: odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym, zielono-błękitna infrastruktura, efektywność energetyczna oraz zrównoważona mobilność.
– Dziesiąta edycja konkursu Eco-Miasto okazała się dla Poznania bardzo szczęśliwa, choć to nie szczęście, a sumienna i wytrwała praca dały miastu zwycięstwo w konkursie – mówi Katarzyna Jauksz-Zalewska, zastępca dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania. – Okazaliśmy się najlepsi spośród miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców w kategorii “Odpady, gospodarka o obiegu zamkniętym”. To osiągnięcie jest tym bardziej cenne, że nagrodę przyznano za 2022 rok, czyli za okres, kiedy miasto dopiero zaczęło samodzielnie prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi.

Miasto osiąga tak dobre wyniki dzięki organizacji systemu gospodarowania odpadami i posiadaniu odpowiedniej infrastruktury: Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych (ITPOK), Biokompostowni i Gratowisk, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów.

Dzięki ITPOK śmieci zmieszane, które nie podlegają segregacji i recyklingowi, są bezpiecznie spalane, dodatkowo zaopatrując miasto w energię elektryczną i cieplną – a przy tym instalacja jest samowystarczalna energetycznie. Jak podaje miasto, dzięki ITPOK w 2022 roku Veolia Poznań zużyła około 25 tys. ton mniej węgla do produkcji energii cieplnej. To oszczędność finansowa dla miasta, ale i dla środowiska – nie tylko dlatego, że zużyto mniej węgla, ale też dlatego, że emisja CO2 do atmosfery była mniejsza o ok. 50 389 ton.

Biokompostownia pozwala z kolei przetwarzać odpady biodegradowalne, co pozwala na odzysk energii z odpadów oraz produkcję certyfikowanego kompostu, który mogą kupować mieszkańcy w dwóch punktach w mieście. W 2022 roku cała wytworzona masa odpadów organicznych została przetworzona i nie wymagała składowania.

Gratowiska obecnie działają trzy, ale w planach jest budowa trzech kolejnych, w tym jednego, który będzie czynny całą dobę, a jego obsługa będzie się odbywała z wykorzystaniem aplikacji mobilnej. Warto dodać, że na Gratowiskach są punkty “Drugie Życie Rzeczy”, gdzie chętni mogą znaleźć przedmioty nadające się do ponownego wykorzystania. Uzupełnieniem są pojemniki do selektywnego zbierania niewielkich rozmiarów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.

Organizatorzy konkursu docenili te wszystkie działania miasta, a dodatkowo przyznali także miastu szczególne wyróżnienie w kategorii zielono-błękitna infrastruktura, za projekt chroniący użytek ekologiczny “Traszki Ratajskie” – chodzi o instalację umożliwiającą spływanie deszczówki z dachu pobliskiej szkoły do stawów w użytku, co pozwoliło na zatrzymanie obniżania się poziomu wody w tamtejszych stawach, będących miejscem bytowania traszek.

Poznań otrzymał tytuł i statuetkę, ale nagroda ma też wymiar praktyczny: miasto otrzymało voucher na kupno i nasadzenie bylin i kwiatów, dzięki którym wiosną będzie jeszcze bardziej zielone.

Źródło: UMP

Podziel się: