Poznań: Najlepsze prace o Wielkopolsce nagrodzone

Artur Jazdon za książkę o Bibliotece Uniwersyteckiej oraz Wojciech Musiał, Monika Romanowska-Pietrzak i Mariusz Sołtysiak za pracę o przedwojennej policji powiatu szamotulskiego. To tegoroczni laureaci konkursu o nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Marszałek Marek Woźniak i prof. Andrzej Gulczyński, prezes PTPN, po raz trzeci wręczyli nagrody laureatom i dyplomy nominantom konkursu o nagrodę PTPN za najlepszą pracę o Wielkopolsce. Podczas tego spotkania Marek Woźniak uhonorował prof. Gulczyńskiego odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Artur Jazdon za książkę „Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie” (Poznań 2019) zdobył nagrodę główną w kategorii prac naukowych, a Wojciech Musiał, Monika Romanowska-Pietrzak i Mariusz Sołtysiak – taką samą nagrodę w kategorii prac popularnonaukowych i beletrystycznych za publikację „Granatowy porządek. Policja Państwowa w powiecie szamotulskim 1919-1939″ (Szamotuły 2019). Podczas uroczystego ogłoszenia wyników tegorocznego konkursu, zanim wybrzmiały nazwiska laureatów, zebrani gości poznali autorów pozostałych 8 nominowanych publikacji z 80 zgłoszonych. Oni – jak stanowi regulamin konkursu – otrzymali dyplomy.

Począwszy od 2018 r., marszałek województwa wielkopolskiego, który jest fundatorem głównych nagród pieniężnych, i prof. A. Gulczyński organizują wspólnie konkurs, wspierany także finansowo m.in. przez samorząd Wielkopolski. Jego celem jest wyróżnienie i promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską, a także propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie.

Podczas dzisiejszej uroczystości Marszałek Woźniak wręczył prof. Andrzejowi Gulczyńskiemu, który sam jest autorem i redaktorem książek o historii Wielkopolski, odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”.

Obecny prezes PTPN pracuje w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od 2016 r. pełni funkcję pełnomocnika Rektora UAM ds. Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jego aktywność badawcza koncentruje się na prawie osobowym w XIX w. i XX w., archeologii prawnej i historii ustroju Polski w okresie międzywojennym. Andrzej Gulczyński jest autorem ponad 40 publikacji, w tym dwóch monografii i wyboru źródeł do ćwiczeń. Prowadzi wykład monograficzny z zakresu archeologii prawnej, ikonografii prawnej oraz europejskiej kultury prawnej.

Oprócz prezesowania PTPN jest także członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Profesor Gulczyński jest dobrze znany jako animator społecznego ruchu naukowego oraz inicjator i realizator oryginalnych przedsięwzięć związanych z dziedzictwem i tożsamością Wielkopolski. To on zainicjował m.in. program badań i popularyzacji Polskiego Sejmu Dzielnicowego. PTPN podjął się opracowania słownika delegatów (w formie elektronicznej i drukowanej), zorganizowania wystaw tematycznych i edycji materiałów źródłowych. Prof. Gulczyński jest też pomysłodawcą i promotorem koncepcji Centrum Dziedzictwa Wielkopolski, zakładającej integrację wielkopolskiego środowiska naukowców i regionalistów, a także działania na rzecz popularyzacji badań regionalnych nad Wielkopolską. Krokiem zmierzającym w tym kierunku jest realizacja projektu „Dziedzictwo Wielkopolski”. Jego celem jest ukazanie dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jak również integracja środowiska badaczy z różnych dyscyplin naukowych, instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa.

UMWW, el

Podziel się: