Poznań: Nagroda dla miasta za skuteczną walkę z grypą

Nagroda J. Solarski, fot. UMP
Poznań otrzymał tytuł Honorowego Eksperta w zakresie profilaktyki grypy. Przyznała go Rada Naukowa Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Nagrodę odebrał Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta miasta.

Poznań od lat dba o to, by jego mieszkańcy mogli skutecznie bronić się przed groźną chorobą. W latach 2005-2018 w ramach miejskich programów zwalczania grypy zaszczepionych zostało już ponad 40 tys. osób – głównie poznaniaków i poznanianek w wieku 60+.

Działalność miasta została po raz kolejny zauważona przez ekspertów Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy, która od 2015 roku docenia zasługi Poznania. Stolica Wielkopolski zdobyła już tytuły: Samorządowego Lidera, Superlidera, Lidera w Innowacjach, a we wtorek, 10 września – również Honorowego Eksperta w zakresie profilaktyki tej choroby.

– Walka z grypą jest jednym z priorytetów Poznania – podkreśla Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Poznania. – Systematycznie i konsekwentnie przeznaczamy pieniądze na programy profilaktyczne w tym zakresie – efektem jest edukacja poznaniaków oraz szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej. Początkowo programy te skierowane były głównie do klientów wybranych miejskich jednostek, takich jak domy pomocy społecznej czy ośrodek dla bezdomnych, ale od kilku lat z bezpłatnych szczepień może skorzystać tysiące starszych mieszkańców Poznania. Systematycznie też rośnie pula pieniędzy, jakie miasto przeznacza na ten cel.

Pod koniec 2018 roku rada miasta przyjęła nowy program profilaktyki zachorowań na grypę (na lata 2019-2023). Zakłada on, że szczepienia przeciwko tej chorobie będą finansowane z budżetu Poznania przez kolejne 5 lat. Planowany koszt programu to 1,5 mln zł – po 300 tys. na rok. Realizator programu został już wybrany w konkursie – została nim spółka Edictum, z którą miasto właśnie podpisuje umowę.

Każdego roku pod koniec lutego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydaje zalecenia dotyczące składu szczepionek na przyszły sezon epidemiczny. To ważne, bo wirusy grypy charakteryzują się wysokim poziomem zmienności – właśnie dlatego w latach 70. XX w. wprowadzono sezonowe szczepionki, które uwzględniają zmianę składu szczepów wirusa grypy. Eksperci WHO dokonują corocznie przeglądu sytuacji epidemiologicznej grypy i – jeżeli to konieczne – zalecają użycie w procesie wytwarzania szczepionek na kolejny sezon nowych szczepów wirusa.

Proces wytwarzania szczepionek przeciw grypie jest ściśle ograniczony czasem. Ze względu na zmiany w proporcjach różniących się wirusów A/H3N2 pełny skład szczepionki w sezonie 2019/2020 został ogłoszony o prawie miesiąc później niż zwykle. W efekcie wytwórcy mogli zacząć ich produkcję również z 30-dniowym opóźnieniem. Oznacza to, że w tym szczepionki pojawią się w hurtowniach później niż w ubiegłym sezonie – ale prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu. Gdy tylko to nastąpi, w Poznaniu rozpoczną się darmowe szczepienia

Z tegorocznej edycji programu będą mogły skorzystać osoby, które ukończyły 60 lat, są czasowo lub na stałe zameldowane w Poznaniu i tutaj rozliczają swój podatek. Z bezpłatnych szczepień będzie mogło skorzystać 5,1 tysięcy poznaniaków i poznanianek.

W Polsce sezon grypowy trwa od października do kwietnia, przy czym szczyt zachorowań przypada między styczniem a marcem. Eksperci zgodnie twierdzą, że szczepienia przeciw grypie są jedyną efektywną i bezpieczną metodą profilaktyki tej choroby i jej powikłań. Szczepionka nie chroni całkowicie przed chorobą, ale przed jej powikłaniami – tak twierdzi prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Niestety w Polsce tylko 3,8% populacji szczepi się przeciwko grypie, co stawia nas na jednym z ostatnich miejsc w Europie

Szczepienia są szczególnie ważne dla osób z grupy o wysokim ryzyku wystąpienia poważnych powikłań pogrypowych, a także dla ludzi z ich otoczenia. WHO zaleca szczepienia przeciwko grypie sezonowej kobietom w ciąży, dzieciom w wieku 6-59 miesięcy, osobom starszym, przewlekle chorym oraz pracownikom służby zdrowia.

UMP, el

Podziel się:

Ostatnio dodane: