Poznań nadal z wysokim ratingiem!

fot. Sławek Wąchała (zdjęcie ilustracyjne)

Jak podał Urząd Miasta Poznania, 28 kwietnia 2023 r. agencja Fitch Ratings potwierdziła międzynarodowe długoterminowe ratingi Poznania dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie A- z prognozą stabilną.

Fitch Ratings to jedna z najważniejszych i najbardziej prestiżowych agencji ratingowych na świecie, która ocenia wiarygodność stolicy Wielkopolski od 2013 roku. Tym bardziej cieszy jej wysoka ocena Poznania – mimo osłabienia otoczenia makroekonomicznego i presji na wydatki miasta wynikającej z wysokiej inflacji, skutków wojny na Ukrainie i wprowadzenia reformy podatkowej „Polski Ład”.

Agencja ponadto zwraca też uwagę na dobre zarządzanie finansami Poznania, ukierunkowane na skuteczne ograniczanie wzrostu wydatków operacyjnych, podkreśla, że miasto zapewnia mieszkańcom wysokiej jakości usługi obligatoryjne oraz liczne usługi dodatkowe.

Zgodnie z założeniami Fitch Ratings Poznań pozostanie miastem atrakcyjnym zarówno dla inwestorów, jak i dla mieszkańców – agencja przypomina również, że Poznań jest drugim najzamożniejszym miastem w Polsce z lokalną gospodarką zdominowaną przez usługi. Ma też wyjątkowo niskie bezrobocie – na koniec 2022 r. stopa bezrobocia w stolicy Wielkopolski była ponad pięciokrotnie niższa niż w innych miastach kraju.

Przypomnijmy, że rating to ocena wiarygodności kredytowej danego podmiotu, którą przygotowują bardzo wszechstronnie i wnikliwie niezależne, wyspecjalizowane instytucje. Rating daje pojęcie o ogólnej zdolności podmiotu do wywiązywania się ze swoich zobowiązań finansowych, co jest niezwykle istotną kwestią w negocjacjach z inwestorami czy bankami i co – jeśli ocena jest wysoka – znacznie ułatwia wszelkie negocjacje oraz pozyskiwanie kapitału zewnętrznego.

Podziel się:

Ostatnio dodane: