Poznań: Muzeum Powstania Wielkopolskiego. „To nasze dziedzictwo, o które musimy dbać”

Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma kosztować 150 milionów i powstać do 2024 roku. Właśnie rozstrzygnięto konkurs na opracowanie jego koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Do konkursu zgłosiły się 53 pracowanie, z których 43 zostało zakwalifikowanych do pierwszego etapu. W kwietniu uczestnicy złożyli opisy wizji, jak ma wyglądać nowe muzeum, które następnie zostały ocenione przez sąd konkursowy pod przewodnictwem dr hab. inż. arch. Bolesława Stelmacha.

Szóstka najciekawych wizji została poproszona o złożenie swoich prac w drugim etapie konkursu. Składane projekty obejmowały nie tylko sam budynek, ale i propozycje zagospodarowania przylegającego terenu, na którym ma powstać park. Nowe muzeum powstanie w sąsiedztwie pomnika Armii Poznań, kościoła św. Wojciecha i Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan. W okolicy znajduje się również poddawana rewitalizacji Stara Rzeźnia.

Jednomyślną decyzją sądu konkursowego wygrała koncepcja przygotowana przez WXCA (wizualizacje tej koncepcji widać na zdjęciach).

Zgodnie z założeniem 30 procent nowego budynku ma zostać przeznaczone na ekspozycję stałą. – Skoncentrujemy się na wyjaśnieniu fenomenu zwycięstwa przez pokazanie doświadczenia życia, pracy i samoorganizacji Polaków w Wielkopolsce pod zaborem pruskim. Ważne będzie zaprezentowanie zrywu zarówno w aspekcie militarnym, jak również w postawach obywatelskich, dojrzałości myśli politycznej i skuteczności dyplomatycznej. Pokażemy z jakim skutkiem Wielkopolanie już po swoim zwycięstwie włączyli się do walk o ukształtowanie granic Polski i jaki był wpływ tej dzielnicy na siłę gospodarczą i intelektualną odrodzonej RP. Na koniec zaprezentujemy późniejsze losy powstańców i kształtowanie się pamięci o powstaniu – zapowiedział Tomasz Łęcki, dyrektor Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Pozostałe 70 procent budynku zostanie przeznaczone na pomieszczenia edukacyjne, sale konferencyjne, magazyny i pracownie konserwacji zbiorów.

– Powstanie Wielkopolskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii naszego miasta i regionu. To część naszej tożsamości, dziedzictwo, o które musimy dbać – podsumował Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Zależy nam na tym, by pokazać mieszkańcom Poznania, województwa i całej Polski znaczenie Powstania Wielkopolskiego i podkreślić jego ranę w historii naszego państwa. Tak ważna tematyka zasługuje na godną oprawę.

mat. pras. / SS