Mur oporowy w Starym Porcie fot. Sławek Wąchała

Poznań: Mur oporowy w Starym Porcie zostanie wyremontowany!

Po wielu latach starań i sporów sądowych prawie stumetrowy odcinek muru oporowego na lewym brzegu Warty nareszcie zostanie przebudowany – a przynajmniej wszystko na to wskazuje. PIM ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych.

– Celem inwestycji jest zapobieganie dalszej degradacji konstrukcji muru powstrzymującego osuwanie się gruntu, dlatego jest to zadanie bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa – mówił Marcin Gołek, wiceprezes zarządu spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. – Ten odcinek jest już w złym stanie technicznym, więc zostanie kompleksowo przebudowany, zarówno w części nadrzecznej, jak i pod powierzchnią wody. To zadanie wymagało będzie od wykonawcy prowadzenia większości prac z poziomu rzeki przy pomocy roboczych pontonów.

Część podwodna muru składająca się z elementów drewnianych zostanie wzmocniona nową konstrukcją stalową. Przestrzeń pomiędzy starą ścianką drewnianą nabrzeża a nową wypełni beton. Dzięki takiemu wzmocnieniu poprawi się stateczność muru oporowego, a ścianka stalowa przejmie parcie gruntu w dolnej części nabrzeża. Dno Warty wzdłuż muru zostanie dodatkowo umocnione pasem z kamieni, co zabezpieczy mur przed podmywaniem.

Z kolei część nadwodna muru, czyli ta widoczna z perspektywy mieszkańców, zostanie wyremontowana. W pierwszej kolejności planuje się demontaż skorodowanych i powyginanych odbojnic, które docelowo zastąpią nowe z elementami drewnianymi.

Mur oporowy jest pozostałością infrastruktury technicznej dawnego portu rzecznego działającego w Poznaniu w pierwszej połowie XX wieku. Mur został wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Charakterystyczne ceglane ściany zostaną oczyszczone, a wszelkie ubytki uzupełnione materiałem jak najbardziej zbliżonym do pierwotnego. Proces gruntownego czyszczenia i zabezpieczenia przed korozją przejdą także stalowe elementy muru, takie jak m.in. dźwigary i pierścienie cumownicze. Odtworzona zostanie również drabina zejściowa.

W rejonie ul. Estkowskiego planowane jest także odtworzenie kamiennego oczepu, czyli zwieńczenia muru oporowego. Ze względów bezpieczeństwa zamontowane zostaną również balustrady, których wygląd – zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków – będzie taki jak w rejonie nieruchomości przy ul. Czartoria 5.

Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca prac zajmie się także zagospodarowaniem terenu wzdłuż muru, dogęści grunt i posadzi tam niskie krzewy oraz założy trawniki. Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 15 marca. Prace powinny się zakończyć jeszcze w tym roku.

Przypomnijmy, że o remont tego muru od lat walczy Rada Osiedla Stare Miasto, i nie bezpodstawnie. Już w latach 90. ubiegłego wieku Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził, że stan muru jest bardzo zły i należy go wyremontować, by budynki, które tam właśnie zaczęły powstawać, nie zsunęły się do wody, gdy mur nie wytrzyma dodatkowego ciężaru.

Jednak całe lata trwało, i to w sądach, ustalenie właściciela nieszczęsnego muru, by można było od niego wyegzekwować remont. Potencjalnych właścicieli było trzech: deweloper, który postawiła osiedle w bezpośrednim sąsiedztwie muru, skarb państwa i miasto Poznań, które już w latach 90. kawałek muru wyremontowało. Teraz ma zająć się resztą i jest na to najwyższy czas, ponieważ przy murze powstają kolejne budynki mieszkalne.

Źródło: PIM, ROSM