Poznań: Może być głośno! Wybuchy i hałas w Biedrusku

CSWL, poligon, Biedrusko fot. CZKMP

Na poligonie Biedrusku będzie głośno – jak informuje Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, od 1 do 31 grudnia na terenie poligonu odbywać się będą strzelania i ćwiczenia z użyciem amunicji bojowej i środków minerskich.

Strzelania i ćwiczenia będą się odbywały od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-15:00 i 17:00- 24:00.

Ponadto na terenie poligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indywidualne i zbiorowe na terenie obwodów łowieckich nr 116, 181 i 186 kół łowieckich nr 79 „Orzeł”, nr 81 „Drop” i nr 86 „Sokół”.

W trosce o bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców, miłośników przyrody, turystów oraz ludzi szukających rozrywki, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych przypomina, że:
• teren poligonu Biedrusko stanowi teren zamknięty Resortu Obrony Narodowej;
• przemieszczanie się po jego terenie może odbywać się tylko na podstawie przyznanych uprawnień (przepustek);
• rejestracja obrazu i dźwięku na terenie poligonu jest zabroniona.

Na terenie poligonu nie są wytyczone żadne drogi publiczne, drogi leśne dopuszczone do ruchu publicznego, drogi/ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne, trasy edukacyjne, a wszelkie formy rekreacji i turystyki są zabronione.

Odcinek „Pierścienia rowerowego dookoła Poznania” przebiegający po drodze asfaltowej Złotniki-Biedrusko uległ likwidacji w dniu 22.12.2018 r., a przemieszczanie się tą trasą jest traktowane jak wykroczenie.

Przy każdym wjeździe, nie tylko głównym, stoją tablice ostrzegawcze, które nie znalazły się tam przypadkiem. Napisy: „wstęp wzbroniony czy „stój – ostre strzelanie” odzwierciedlają stan faktyczny i to one są adresowane przede wszystkim do osób cywilnych. Ponadto, w dobrze widocznych miejscach ustawione są maszty z koszami (kulami). Kosze (kule) na masztach podnoszone są na czas strzelania w celu dodatkowego ostrzeżenia osób cywilnych przed wkroczeniem na zagrożony teren.

Ponadto, w związku z planowanym użyciem uzbrojenia, dla którego strefa bezpieczeństwa obejmuje również rzekę Wartę, istnieje potrzeba zamknięcia dla żeglugi drogi wodnej znajdującej się w granicach poligonu Biedrusko (od 209,50 do 216 km) w terminie 09.12.2021 od 08:00 do 15:00.

Osoby łamiące zakaz wstępu narażają się na utratę zdrowia i życia, a także na mandat karny za popełnione wykroczenia.

Źródło: Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania

Podziel się: