Poznań: Młodzieżowi radni chcą odwołania Przemysława Alexandrowicza

Przemysław Alexandrowicz fot. UMP
Młodzieżowa Rada Miasta Poznania wystosuje wniosek do Radnych Miasta Poznania o odwołanie Przemysława Alexandrowicza z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania z powodu jego haniebnych i krzywdzących wypowiedzi na temat osób LGBTQ+, jak wyjaśniają młodzi radni.

MRMP ma zaplanowaną na jutro sesję i odwołanie radnego Aleksandrowicza jest jednym z punktów obrad:
„Rada wystosuje wniosek do Radnych Miasta Poznania w sprawie podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do odwołania Przemysława Alexandrowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty i Wychowania, a także Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania” – czytamy w zapowiedzi sesji. – „Inicjatywa ta spowodowana jest kolejnymi haniebnymi i krzywdzącymi wypowiedziami radnego dotyczącymi m.in. osób LGBTQ+. Do złożenia wniosku o odwołanie Radnego z powyższych funkcji potrzebny jest wniosek jednej czwartej składu Rady Miasta Poznania”.

Podczas sesji radna Aleksandra Sroka przedstawi także radzie postępy w pracach nad stworzeniem miejskiego programu walki z ubóstwem menstruacyjnym w szkołach. W najbliższych tygodniach rozpisany zostanie w tej sprawie konkurs ofert, który pozwoli na start programu wraz z rokiem szkolnym 2021/2022.

Rada wybierze także nowego przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących i sekretarza, jako że ci dotychczas pełniący te funkcje zrezygnowali z nich.
„Odchodzące prezydium swoje rezygnacje motywowało chęcią sprawnego przekazania kompetencji przed nieuchronnym wygaśnięciem mandatów wiążącym się z zakończeniem edukacji średniej” – wyjaśnia MRMP. – „Jednocześnie wszystkie odchodzące osoby funkcyjne zapowiedziały pełne wsparcie merytoryczne podejmowanych w przyszłości inicjatyw i aktywne korzystanie z mandatów radnych do czasu ich wygaśnięcia tj. 31 sierpnia tego roku”.

Sesja rozpocznie się 25 czerwca o godzinie 14.00 w trybie hybrydowym – większość radnych będzie obradować stacjonarnie w Sali Białej UMP, pozostali połączą się na Zoomie.

MRMP