Minister Nowicki Budma fot. MTP

Poznań: Minister Robert Nowicki na Budmie: “chcemy zwiększać liczbę budowanych mieszkań”

O planowanych zmianach w prawie, priorytetach w resorcie budownictwa i budowie mieszkań w Polsce mówił Robert Nowicki, wiceminister rozwoju, podczas targów Budma. I obiecał, że mieszkań będzie więcej.

Ministerstwo Rozwoju prowadzi intensywne prace nad rozwiązaniami, które pozwolą na zwiększenie liczby oddawanych mieszkań. Chcemy w większym stopniu włączyć w ten proces samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe, a także deweloperów, czy kooperatywy mieszkaniowe. Zaproponujemy też zmiany dotyczące finansowania TBS-ów. Szczegóły kompleksowych rozwiązań, które przyczynią się do zwiększenia liczby mieszkań, przedstawimy opinii publicznej w najbliższym czasie.

Targi Budma od ponad 30 lat licznie gromadzą grono producentów, dystrybutorów nowoczesnych technologii i materiałów budowlanych z przedstawicielami handlu, architektami, wykonawcami i inwestorami. W tegorocznych targach wziął udział wiceminister rozwoju Robert Nowicki. Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezesem MTP Przemysławem Trawą mówił o priorytetach resortu związanych z budownictwem. Wziął także udział w debacie na temat wyzwań budownictwa w najbliższej dekadzie oraz wręczył nagrody laureatom branżowych konkursów.

– Budownictwo jest ważną gałęzią gospodarki, a jednocześnie szeroką dziedziną reprezentowaną przez wiele różnych środowisk. Targi, które gromadzą tak licznych przedstawicieli branży, są dobrym miejscem do dialogu – mówił wiceminister Robert Nowicki.- Ubiegły rok był rekordowy jeśli chodzi o liczbę wybudowanych mieszkań. W 2019 r. oddano do użytkowania ponad 207 tys. mieszkań, co stanowi najwyższy wynik od 1980 roku. Chcemy ten trend utrzymać i dalej zwiększać ich liczbę. Kontynuujemy też zmiany zapoczątkowane w ubiegłej kadencji. To przede wszystkim deregulacja prawa budowlanego, zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Te ustawy przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany i wyznaczanie terenów pod inwestycje.

Pod koniec stycznia Sejm przyjął ważne zmiany w prawie budowlanym. Dzięki nim proces inwestycyjny będzie prostszy i szybszy. Nadmierna liczba dokumentów, których wymaga się na samym starcie inwestycji, wydłuża proces budowy. Obecnie organ, który wydaje pozwolenie na budowę, nie weryfikuje projektu pod kątem technicznym, a jedynie sprawdza kompletność dokumentów. Projekt techniczny, który stanowi około 35 procent całej dokumentacji, to szczególne warunki techniczne i bardzo szczegółowe opisy dla danego obiektu budowlanego. Często zmienia się on w procesie inwestycyjnym. Teraz projekt techniczny będzie mógł być wykonany po uzyskaniu pozwolenia na budowę, ale przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Nowela prawa geodezyjnego i kartograficznego zmniejszy liczbę procedur dla geodetów, co znacznie ułatwi im pracę. Bez względu na to, czy jest to budowa domu, drogi czy linii kolejowej, inwestycje będą szybsze dla wszystkich. Wprowadzona będzie również możliwość rozpoczęcia prac geodezyjnych w każdej chwili – trzeba będzie je zgłosić w ciągu 5 dni.

Mniej formalności na linii geodeta – starostwo powiatowe, pozwoli geodetom szybciej uzyskać potrzebne dokumenty. W efekcie, czas potrzebny na załatwienie formalności związanych z pracami geodezyjnymi skróci się o dwie trzecie – średnio z 60 do 18 dni.

Przy współpracy z PFR Nieruchomości i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, samorządami, Krajowym Zasobem Nieruchomości czy deweloperami Ministerstwo Rozwoju będzie także rozwijać budownictwo społeczne, by zniwelować 40 proc. lukę w dostępie do mieszkań.

– Chcemy, poprzez konkretne rozwiązania legislacyjne otworzyć się na współpracę z kolejnymi podmiotami, dopuścić do realizacji rynek deweloperski, w większym stopniu samorządy i spółdzielnie mieszkaniowe – mówił wiceminister. – Zaproponujemy też zmiany dotyczące finansowania TBS-ów. Oprócz przyspieszenia, kładziemy też nacisk na bezpieczeństwo i komfort Polaków. Często wiążą się one z warunkami, w jakich ludzie żyją. Poszerzamy grono odbiorców środków z Funduszu termomodernizacji i remontów. To m.in.: premia remontowa dla gmin, wsparcie dla właścicieli budynków z wielkiej płyty, czy większa premia termomodernizacyjna przy instalacjach wykorzystujących OZE. Nowelizacja ustawy jest już w Senacie.

Minister przypomniał też, że czeka Polskę także reforma planowania przestrzennego, na którą powinniśmy spojrzeć przez pryzmat komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. 20 stycznia odbył się „okrągły stół” z udziałem przedstawicieli resortu, administracji, samorządów terytorialnych, izb architektów, a także urbanistów i inżynierów. Tym samym rozpoczęła się dyskusja o wyzwaniach, jakie stawia ta reforma. Do tych prac przy Ministrze Rozwoju zostanie powołany zespół, który wypracuje wspólnie jak najlepsze rozwiązania w tym zakresie.

MR, el

1
Dodaj komentarz

avatar
Karolina Otrząsek
Karolina Otrząsek

Trele morele…