Poznań: Mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

mieszkanie dostępne fot. MOPR

„Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie” – to dwa programy, dzięki którym młodym ludziom z niepełnosprawnościami łatwiej będzie kupić własne mieszkanie. Oba finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

– Dofinansowanie w programie „Mieszkanie dla absolwenta” jest przyznawane maksymalnie na trzy lata – wyjaśnia Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR. W Poznaniu to MOPR jest realizatorem obu programów. – Dotyczy ono wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, które ponosi uczestnik projektu. Wysokość wsparcia zależy od lokalizacji lokalu oraz od rodzaju niepełnosprawności absolwenta. Na wyższą pomoc finansową mogą liczyć osoby poruszające się na wózkach, ponieważ ich mieszkanie nie może mieć barier architektonicznych.

Maksymalne wsparcie osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim może wynieść 38 proc. wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na start” na dany kwartał. Natomiast w przypadku osoby z niepełnosprawnością, które mogą przemieszczać się bez wózka inwalidzkiego, ta pomoc nie może przekroczyć 28 proc. wspomnianej wartości.

– Program ma nie tylko wspierać, ale i motywować do aktywności na rynku pracy. Skłania do tego degresywny charakter udzielanej pomocy – podkreśla Piotr Czajka. – W pierwszym roku wnioskodawca otrzyma 100 procent przysługującego mu dofinansowania, w drugim 70 procent, a w trzecim roku 40 procent.

Z programu mogą skorzystać absolwenci szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub wyższych, którzy ukończyli je w okresie 36 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 grudnia 2023 r. wyłącznie w „Systemie Obsługi Wsparcia”.

Informacja kwartalna o wysokości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m kw. powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych publikowana jest na stronie BGK. Wskaźnik ten inny jest dla miasta Poznania, gmin sąsiadujących z Poznaniem i dla pozostałych terenów województwa wielkopolskiego. Dla Poznania w 4 kwartale 2022 wynosi on 7 505,50 zł. To oznacza, że osoba na wózku inwalidzkim może liczyć maksymalnie na dofinansowanie w wysokości 2 852,09 zł, a pozostałe na – 2 101,54.

– Program „Dostępne mieszkanie” zakłada dopłatę do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych – tłumaczy Piotr Czajka. – Musi ono być również tak zlokalizowane, aby osoba z niepełnosprawnością mogła samodzielnie opuścić budynek, aż do poziomu zero przed budynkiem.

Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego – ale nie może być ona większa niż równowartość iloczynu 15 mkw i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na start” na dany kwartał. Dla Poznania wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 mkw powierzchni mieszkalnej w 4 kwartale 2022 wynosi 7 505,50 zł.

Wnioski o pomoc z programu „Dostępne mieszkanie” można składać do 31 grudnia 2024 roku. Są one przyjmowane wyłącznie drogą elektroniczną w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) finansowanego ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje, dotyczące obu programów można znaleźć na stronie PFRON.

Podziel się: