wykluczenie cyfrowe fot. UMP

Poznań: Miasto walczy z wykluczeniem cyfrowym

Można już składać wnioski do II edycji programu “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu”. Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatnie komputery wraz z dostępem do internetu. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia.

W programie mogą wziąć udział osoby zameldowane w Poznaniu, nieposiadające dostępu do internetu. Wymagane jest także spełnienie kryterium dochodowego. Osoby samotnie gospodarujące nie mogą przekroczyć 701 zł netto. W rodzinie dochód na osobę nie może być wyższy niż 674 zł lub 764 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnością. W przypadku samotnych rodziców kryterium dochodowe wynosi 800 zł na osobę.

Kryterium dochodowym nie są objęte rodziny zastępcze, a także osoby z niepełnosprawnością (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności) lub z orzeczeniem równoważnym. Z projektu mogą również skorzystać rodzinne domy dziecka oraz dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, która uprawnia do uzyskania stypendiów socjalnych.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 grudnia. Można je składać w Urzędzie Miasta Poznania przy ul. Matejki 50, w pokoju 209, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Aby złożyć dokumenty osobiście konieczne jest wcześniejsze umówienie wizyty pod numerem telefonu 61 878 51 82. Wnioski można przesyłać również pocztą.

Zainteresowani udziałem w projekcie składają formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami:

kserokopią dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
zaświadczeniem o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i decyzję o przyznaniu zasiłku rodzinnego, stypendium socjalnego lub świadczeń z pomocy społecznej, za miesiąc (lub obejmujące miesiąc) poprzedzający złożenie wniosku,
kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dotyczy),
dokumentem potwierdzający status rodziny zastępczej (jeśli dotyczy),
dokumentem potwierdzający status rodzinnego domu dziecka (jeśli dotyczy).
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest w pok. 209 w Urzędzie Miasta przy ul. Matejki 50 lub w załączniku poniżej.

Po zakwalifikowaniu do projektu, każdy uczestnik otrzymuje w użyczenie sprzęt komputerowy z internetem oraz dostęp do szkoleń e-learningowych.

Realizatorem programu jest Miasto Poznań. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

UMP, el

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze