Poznań: Miasto walczy z wrakami samochodów

Tylko w 2018 roku z ulic Poznania Straż Miejska usunęła 1214 wraków. Przez ostatnie cztery lata wywieziono ponad 3,5 tysiąca zdezelowanych samochodów.

Poznań, jak większość polskich miast, ma problem ze zdezelowanymi i opuszczonymi samochodami na ulicach, parkingach, osiedlowych uliczkach i trawnikach. Zajmują one miejsca parkingowe i szpecą otoczenie, a w wielu przypadkach stanowią zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym, wrakiem jest pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany. Ustawa nie precyzuje na co ma zwracać uwagę osoba, która kwalifikuje pojazd jako nieużywany. Kwalifikacja taka opiera się wyłącznie na wizualnej ocenie wyglądu zewnętrznego pojazdu i każdy przypadek jest rozważany indywidualnie. Zwracana jest więc uwaga na karoserię pokrytą grubą warstwą brudu, korozję nadwozia, brak powietrza w ogumieniu lub uszkodzone lusterka.

Należy pamiętać o tym, że przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym mają zastosowanie tylko w obrębie dróg publicznych oraz tych dróg osiedlowych, które objęte są strefą zamieszkania bądź strefą ruchu.

3,5 tysiąca w 4 lata

Jeszcze kilka lat temu rocznie strażnicy doprowadzali do usunięcia ok. 500 nieużywanych samochodów. Przełom nastąpił w 2016 roku, po wdrożeniu reformy straży miejskiej. Od tej pory liczba usuwanych wraków ciągle rośnie – 2016 r – 652, 2017 r – 1013.

W 2018 strażnicy miejscy doprowadzili do usunięcia 1214 wraków w tym 293 odholowano na parkingi strzeżone, a 921 usunęli sami właściciele po interwencji strażnika. Najwięcej zdezelowanych aut zniknęło z rejonu Winograd i Piątkowa (314). Z Wildy – 268, z Grunwaldu – 260, z Jeżyc – 180, a z terenu Nowego Miasto – 175. Najmniej interwencji związanych z usuwaniem samochodów SM miała na Starym Mieście. Było ich tam tylko 17.

Łącznie, przez ostatnie cztery lata, z ulic Poznania zniknęło ponad 3500 wraków.

Daleko od drogi

Bardzo często do strażników zwracają się mieszkańcy Poznania z prośbą o usunięcie zniszczonego samochodu blokującego miejsce parkingowe. Wielu osobom wydaje się, że takie zgłoszenie wystarczy i problem będzie szybko rozwiązany – wystarczy, że strażnik wezwie lawetę, która zabierze wrak. Nic bardziej mylnego.

Problem z wrakami to skomplikowana sprawa obwarowana licznymi przepisami. Od obowiązków właściciela pojazdu, poprzez odpowiedzialność prawną z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz zagrożeń dla środowiska, aż po możliwości stosowania przepisów prawa o ruchu drogowym i zasady recyklingu pojazdów nieużywanych. Przepisy cytowanej ustawy odnoszą się tylko i wyłącznie do drogi. Jeżeli pojazd stoi poza drogą, to wszelkie przepisy prawa o ruchu drogowym nie mają zastosowania.

– Mówiąc wprost, strażnik czy policjant może zlecić odholowanie wraków z dróg publicznych oraz z dróg wewnętrznych, które są położone w strefie zamieszkania czy w strefie ruchu – tłumaczy Przemysław Piwecki.

Za drogę wewnętrzną uznaje się wszelkie miejsca przeznaczone do ruchu kołowego, w tym np. parkingi przy sklepach, czy parkingi i alejki osiedlowe. Zatem wystarczy, że stary nieużywany samochód stoi na podwórzu kamienicy, jest pozostawiony na terenie zielonym poza jezdnią albo zajmuje miejsce na osiedlowym parkingu, który nie jest częścią strefy zamieszkania bądź strefy ruchu, i takiego pojazdu nie można już odholować.

– Każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. W poznańskiej straży miejskiej przyjęto zasadę ustalania i kontaktowania się z właścicielem samochodu, przypominając mu o obowiązkach wynikających przepisów prawa o ruchu drogowym – mówi rzecznik Straży Miejskiej. – Niekiedy dane pozyskane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) są niewystarczające. W takich przypadkach z pomocą przychodzą okoliczni mieszkańcy.

Procedury

Patrol podczas rutynowych działań lub po zgłoszeniu interwencji przez mieszkańca udaje się we wskazane miejsce. W oparciu o przepisy prawa o ruchu drogowym funkcjonariusz podejmuje czynności służbowe, odpowiednio kwalifikuje czyn i ocenia sytuację.

– Jeżeli pojazd pozostawiony jest w pasie drogowym drogi publicznej, nie posiada tablic rejestracyjnych oraz winiety na szybie należy zadysponować pojazd do wywozu bez dalszych czynności wyjaśniających – tłumaczy Piwecki.

Sytuacje się zmienia w przypadku, gdy stan pozostawionego pojazdu wskazuje na to, że nie jest używany i należy na podstawie tablic rejestracyjnych, winiety lub wywiadu środowiskowego ustalić dane osobowe właściciela pojazdu i powiadomić listownie o stanie faktycznym pojazdu. Należy określić jednocześnie termin po upływie, którego pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela. Po upływie wskazanego czasu należy zadysponować pojazd do wywozu wypełniając dyspozycję usunięcia pojazdu oraz wykonując dokumentację zdjęciową. Taką dyspozycję na podstawie art. 50a PoRD może wydać strażnik miejski oraz policjant.

Urzędnicy mają pół roku na to, żeby dotrzeć do prawowitych właścicieli, obciążyć ich kosztami postępowania lub podjąć decyzję o dalszych losach samochodów. Koszty postępowania, czyli całość opłat związanych z usunięciem pojazdu, wynosi obecnie 40 zł. Niestety wraki najczęściej trafiają do stacji demontażu, gdzie poddawane są recyklingowi. Koszty pokrywa wtedy miasto, gmina.

Autor: UMP

0 0 votes
Oceń artykuł
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze