urząd miasta fot. L. Łada

Pasażerowie miejskiej komunikacji, którzy nie noszą maseczek, brak płynu dezynfekcyjnego w urzędach czy brak przestrzegania zasad na imprezach? Miasto uruchomiło adres mailowy, na który można to wszystko zgłaszać.

Dzięki informacjom nadsyłanym przez mieszkańców na ten adres mailowy władze Poznania będą mogły szybko zareagować – oczywiście w tych przypadkach, gdy reakcja leży w możliwościach i kompetencjach samorządu lokalnego.

– Otrzymujemy telefoniczne zgłoszenia od mieszkańców o zaniedbaniach w obiektach użyteczności publicznej, na które wpływ ma samorząd -mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. – Dotyczą one np. niezachowywania dystansu społecznego, niestosowania środków do dezynfekcji oraz braku maseczek. Chcemy odpowiednio reagować na te sytuacje i w myśl obowiązujących zaleceń sanitarnych podejmować działania, które poprawią bezpieczeństwo epidemiczne.

Korespondencja kierowana na adres stopcovid@um.poznan.pl będzie informacją pozwalającą na monitorowanie sytuacji epidemicznej. Miejmy też nadzieję, że nawet w przypadkach, gdy działanie nie będzie leżało w kompetencjach samorządu lokalnego, to władze miasta poinformują o konieczności reakcji odpowiednią jednostkę.

Źródło: UMP