Andrzej Białas fot. UMP

Poznań: Miasto przyzna Nagrodę im. Andrzeja Białasa

W środę, 2 września przypadła pierwsza rocznica śmierci Andrzeja Białasa, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i byłego dyrektora Gabinetu Prezydenta. Dlatego władze Poznania zdecydowały, że uczynią go patronem jednej z nagród w konkursie Inicjatory 2019.

Jako społecznik i wieloletni przewodniczący Rady Osiedla Ławica Andrzej Białas zawsze starał się być blisko ludzi. Udzielał się w wielu projektach i pomagał tym, którzy tego potrzebowali. Bez wątpienia zasługuje na to, by uczcić jego pamięć.
– Andrzej Białas był prawdziwym społecznikiem, bo zawsze był blisko ludzi, zarówno jako radny osiedlowy, dyrektor mojego gabinetu czy pełnomocnik ds. społeczeństwa obywatelskiego. Angażował się w wiele projektów. Był zawsze uśmiechnięty i otwarty na innych. Tak zapamiętali go poznaniacy i poznanianki. Nadając nagrodzie imię Andrzeja Białasa, chcemy uhonorować jego pracę dla miasta i mieszkańców – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Ideą konkursu Inicjatory 2019 jest wyróżnienie najlepszych inicjatyw pozarządowych organizowanych na rzecz miasta i mieszkańców Poznania. Nominowane mogą być poznańskie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, osoby fizyczne i inne podmioty, które realizowały inicjatywy obywatelskie w ramach nieodpłatnych działań społecznych lub społecznej odpowiedzialności biznesu.

W tegorocznej odsłonie konkursu “Inicjatory 2019 – Najlepsza Poznańska Inicjatywa Pozarządowa” kapituła wytypuje zwycięzców w czterech kategoriach:

Inicjator Roku – projekty, które zostały uznane przez jury za najlepsze spośród zgłoszonych,
Inicjator Wspierający – inicjatywy ukierunkowane na pomoc osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspierające rozwój infrastruktury miejskiej, klimatu i środowiska,
Inicjator Aktywizujący – przedsięwzięcia pobudzające mieszkańców do działania i współtworzenia,
Inicjator Nowatorski – inicjatywy będące nowością na danym terenie lub w danej dziedzinie, innowacyjne rozwiązania lub nowe, dotychczas niepodejmowane formy aktywności.

Inicjator Mieszkańców – to statuetka wręczana niezależnie od nagród w powyższych kategoriach, w otwartym głosowaniu, które zostanie uruchomione po ocenie formalnej zgłoszonych projektów. Patronem tego wyróżnienia będzie w tym roku Andrzej Białas.

UMP, el

Dodaj komentarz

avatar