Poznań: Miasto przygotowało wytyczne ochrony ptaków i nietoperzy

standardy ochrony ptaków i nietoperzy fot. UMP
Chodzi głównie o o ochronę podczas prac remontowych i budowlanych, bo wtedy wielokrotnie dochodzi do niszczenia siedlisk ptaków i nietoperzy, a także ich samych.

Przykładów można wymieniać dosłownie setki. Wielokrotnie podczas termorenowacji bloków dochodziło do zamurowania gniazd jeżyków i pustułek, a także uwięzienia ptaków za siatkami czy też odizolowania ich od piskląt, których nie mogły nakarmić i które w efekcie ginęły z głodu.

Także z powodu prac remontowych płoszone są nietoperze i niszczone ich legowiska. No i sztandarowy problem Poznania, występujący nagminnie: wycinka drzew bez sprawdzenia, czy nie znajdują się tam ptasie gniazda – i to w okresie lęgowym.

Dlatego miasto Poznań przygotowało standardy, które mają pomóc zachować siedliska gatunków objętych ochroną prawną, a także zapobiec uśmiercaniu zwierząt w trakcie prowadzonych prac. Wytyczne są dokładne, by inwestor nie miał wątpliwości, jak prowadzić prace, by nie zniszczyć siedlisk.

„W zarządzeniu znajdziemy m.in. zapisy o konieczności przeprowadzenia przed rozpoczęciem prac szczegółowej ekspertyzy i inwentaryzacji” – informują władze miasta. – „Musi być ona poprzedzona wstępnym rozpoznaniem obecności gatunków chronionych i ich siedlisk na terenie obiektu. Badania powinny być zlecone specjalistom – ornitologom i chiropterologom”.

Standardy informują też, jakie działania zapobiegawcze, łagodzące i kompensacyjne należy podjąć, aby zapobiec utracie miejsc lęgowych oraz schronień ptaków i nietoperzy. Inwestor ma obowiązek zamontowania budek lęgowych dla ptaków, jeśli zamurował im szczeliny, w których się gnieździły. Ma też obowiązek tak zaplanować prace czasowo, żeby nie odbywały się w czasie okresu lęgowego.

Standardy trafiły już do biura i wydziałów urzędu miasta. One same oraz podmioty działające na ich zlecenie zbędą musiały ich przestrzegać. Miasto chce też propagować wytyczne wśród inwestorów – w szczególności zarządców i wspólnot mieszkaniowych oraz wykonawców prac budowlanych.

UMP

Podziel się:

Ostatnio dodane: